387 87 11 11
Víc než nemocnice.
 

Agregometr-analyzator krevních destiček

Analyzátory krevních plynů

Automatická linka - biochemické analyzátory

Automatická linka - imunochemické analyzátory

Automatická linka - preanalytická část

Automatické analyzátory pro močovou analýzu

Fotometr na mikrotitrační destičky

Imunochemický analyzator pro speciální analýzu

Koncentrátor vzorků s teplotní regulací

Laboratoř močové analýzy

Laboratorní centrifuga

Laboratorní mikroskopy

Laboratorní třepačka a suchá lázeň

Laboratorní váhy

Laminární box

Mikrobiologický inkubátor

PCR Cycler

Promývačka mikrotitračních destiček

Průtokový cytometr

Spektrofotometr DNA,RNA

Vakuový odsávací systém

Videomikroskop

Vysokoteplotní sušárna