387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Modernizace a obnova přístrojového vybavení
traumatologického centra


Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra Nemocnice České Budějovice, a. s.“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Registrační číslo projektu: 1.06/3.2.01/01.00079

Do Nemocnice České Budějovice a. s. zamířily miliony z fondů Evropské unie
v rámci Integrovaného operačního programu pro zdravotnictví.


Měli jste někdy vy nebo vaši blízcí vážný úraz či vážnou dopravní nehodu? Pak jistě víte, jak důležitý je okamžitý a kvalitní zásah lékařů a následná špičková zdravotní péče. Právě ta se v roce 2009 zásadně zlepšila.
Ministerstvo zdravotnictví ČR společně s odbornými společnostmi usiluje o to, aby čeští pacienti měli k dispozici co nejkvalitnější péči i v případě zvláště vážných úrazů.A aby o tyto pacienty pečovali specialisté s dostatečnými zkušenostmi. Proto je nutné vysoce specializovanou zdravotní péči koncentrovat do center, v nichž se soustředí nejmodernější technika a nejkvalifikovanější personál. Požadavek koncentrace specializované péče je celosvětovým trendem, členské státy Evropské unie nevyjímaje.

Ministerstvo zdravotnictví pro tato špičková zdravotnická zařízení vyjednalo finance z Evropských strukturálních fondů a vybralo 24 projektů v hodnotě téměř dvou miliard korun, které poslouží k modernizaci a obnově technického i přístrojového vybavení, zajišťujících specializovanou traumatologickou péči.

Nemocnice České Budějovice a .s. patří k těm úspěšným zdravotnickým zařízením, jejichž předložený projekt pro Traumatologické centrum byl schválen a nyní skončilaačala vlastní realizace nákupu přístrojů a vybavení .
Modernizace v oblasti přístrojového vybavení, kvality a bezpečí provozu proběhne podle nejnovějších standardů platných v Evropské unii. Je to poprvé, kdy investice směřují systémově a plošně do všech vybraných center v ČR. Pacientům to dává garanci, že naleznou stejně špičkovou péči všude, nezávisle na tom, ve kterém regionu žijí.
Celkem 85 % peněz určených pro Nemocnici České Budějovice a. s. poskytne Evropský fond pro regionální rozvoj a zbylých 15 % rozpočtu uhradí Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Projekt – „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Traumatologického centra Nemocnice České Budějovice“ skončila v roce 2009.

MUDr. Jaroslav Novák, MBA
místopředseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s.
koordinátor projektu


Pro Traumatologické centrum byly pořízeny přístroje a vybavení v hodnotě 71,2 mil. Kč.

 • Transportní urgentní lůžka pro děti a dospělé s kompletním vybavením (2 ks)
 • Resuscitační lůžka pro děti a dospělé s kompletním vybavením (7 ks)
 • Anesteziologické přístroje pro děti a dospělé (5 ks)
 • Plicní ventilátor pro dětské pacienty (2 x)
 • Invazivní monitor pro dětské pacienty (2x)
 • Hemofiltrační přístroj
 • RTG skiagrafický pojízdný přístroj
 • 2 RTG pojízdná C ramena (1x s možností 3D zobrazení)
 • Trauma navigační systém
 • Vysokofrekvenční koagulační přístroje (2 ks)
 • Argonová koagulace
 • Ultrazvukový chirurgický aspirátor
 • Ultrazvukový přístroj (2 ks)
 • Operační mikroskop
 • Operační světla s kamerovým systémem
 • RTG transparentní deska k operačnímu stolu

Oddělení úrazové chirurgie Nemocnice České Budějovice, a. s.

Hlavním úkolem oddělení úrazové chirurgie je ošetřování závažných úrazů včetně těch nejtěžších z celého jihočeského regionu. Úrazy jsou v naší republice hlavní příčinou úmrtí obyvatel do 40 let a v celé populaci čtvrtou nejčastější příčinou smrti. Úrazové oddělení má k dispozici akutní příjem, zabezpečující plynulé navázání nemocniční léčby na péči poskytovanou záchrannou službou.

Na příjmovou část navazuje diagnostický komplement a nepřetržitý provoz pohotovostních operačních sálů. Ty jsou vybaveny k ošetření všech končetinových i dutinových poranění v aseptickém prostředí s laminárním prouděním vzduchu. Oddělení je vybaveno moderní přístrojovou technikou i operačními nástroji a implantáty k biologické osteosyntéze všech kostí jak pro vnitřní, tak pro zevní fixaci. Hospitalizovaným pacientům slouží 82 lůžek.
V rámci oddělení pracují v nepřetržitém provozu úrazová ambulance a další specializované ambulance pro následnou péči o poraněné.

Oddělení je součástí Traumacentra Nemocnice České Budějovice, a. s., které slouží pro ošetřování těžkých úrazů dospělých i dětí z celého Jihočeského kraje. Pacienti s komplikovanými mnohočetnými poraněními, nitrokloubními zlomeninami, těžkými popáleninami a amputačními poraněními převáží Zdravotnická záchranná služba do českobudějovické nemocnice. Odtud jsou podle závažnosti úrazu hospitalizováni na oddělení úrazové a plastické chirurgie nebo na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, děti na lůžka dětského oddělení. Specialisté těchto oddělení zajišťují poté ve spolupráci s dalšími týmy Traumacentra definitivní léčbu.

MUDr. Pavel Kopačka
primář oddělení úrazové chirurgie Nemocnice České Budějovice, a.s.
vedoucí TraumacentraZávěrečná zpráva o projektu - ZDE

Zpráva o tiskové konferenci 16. 12. 2009 - ZDE

Tisková zpráva 2.7.2009 - PDF dokument ke stažení - ZDE

Tisková zpráva 2.7.2009 - PPT prezentace ke stažení - ZDE

Tisková zpráva 2.7.2009 - dokument ke stažení - ZDE