387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Šance pro váš rozvoj

Tento projekt „ Nemocnice České Budějovice - Modernizace a obnova přístrojového vybavení  traumatologického centra “ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.