387 87 11 11
Víc než nemocnice.

 

Název projektu:          Modernizace a obnova laboratorních kapacit Nemocnice České Budějovice, a.s.

Registrační číslo:       CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016678

Projekt Modernizace a obnova laboratorních kapacit Nemocnice České Budějovice, a.s. je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19 (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

  1. Výzva IROP - Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb - SC 6.1

 

Projekt je zaměřen na zkvalitnění vybavenosti Centrálních laboratoří a Bioptické laboratoře odd. Patologie Nemocnice České Budějovice, a.s. pro řešení hrozeb souvisejících s šířením infekčních chorob. Prostřednictvím pořízení moderního přístrojového vybavení a rozšíření kapacit laboratoří pro boj s pandemií COVD-19 nebo prevenci a řešení obdobných pandemických hrozeb dojde k zásadnímu zlepšení připravenosti a odolnosti klíčového poskytovatele zdravotní péče na Českobudějovicku a v celém regionu.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vybavenosti (obnova a doplnění přístrojového a laboratorního vybavení) Nemocnice České Budějovice, a.s., jako jediného poskytovatele lůžkové zdravotní péče v okrese České Budějovice a jediného poskytovatele vysoce specializované péče v Jihočeském kraji, a to s ohledem na probíhající pandemii COVID-19 a další potenciální epidemiologické hrozby.

Nové vybavení bude sloužit pro správnou a včasnou diagnostiku a péči o pacienty prostřednictvím vybraných pracovišť Centrálních laboratoří nemocnice a na Oddělení patologie.

Specifickými cíli jsou:

  • zachování objemu zdravotní péče, navýšení standardů kvality poskytované zdravotní péče na krajské úrovni, a tím zlepšování kvality života v kraji,
  • zvýšení dostupnosti akutní zdravotní péče, navýšení kapacit laboratoří pro náhlé epidemiologické situace,
  • zlepšení a zrychlení diagnostiky a rozšíření spektra diagnostických metod, např. důraz na statim vyšetření, kdy je výsledek testu klíčový při rozhodování o další péči o nemocného (pacienti z ARO aj.),
  • zvýšení bezpečnosti provozu laboratoří a zdravotních služeb s ohledem na epidemiologické hrozby, zkvalitnění monitoringu a zajištění sterility prostředí za účelem ochrany personálu při zpracování biologických vzorků, zvýšení komfortu práce pro laboratorní personál v dotčených pracovištích,
  • zajištění bezpečnosti při zpracování vzorků od pacientů a ochrana před vnější kontaminací.