387 87 11 11
Víc než nemocnice.

 

Název projektu:          Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH Nemocnice České Budějovice, a.s.

Registrační číslo:       CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016344

Projekt Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH Nemocnice České Budějovice, a.s. je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19 (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

  1. Výzva IROP - Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby - SC 6.1

 

Předmětem projektu je realizace 1. etapy přístavby, nástavby a stavebních úprav pavilonu „CH“ Nemocnice České Budějovice, a.s. Tato stavba řeší především vybudování nových prostor pro intenzivní a operační medicínu navazující na urgentní příjem. Stavba je členěna na přestavby, nástavby a přístavby dvou částí pavilonu „CH“ a dále na stavební práce prováděné v okolí této budovy mající přímou souvislost s přestavbou pavilonu „CH“ (komunikace, přeložky a přípojky inženýrských sítí apod.).

V rámci 1. etapy, která je předmětem projektu a současně tvoří první etapu celkové rozsáhlé investice, budou realizovány tyto hlavní výstupy:

  • 12 operačních sálů,
  • nová centrální sterilizace se skladovacími prostory pro operační sály,
  • 1 stanice jednotky intenzivní péče (JIP),
  • observační prostory navazující na urgentní příjem,
  • 4 standardní lůžkové stanice (traumatologie, ortopedie, oční, ORL),
  • související technické zázemí (strojovny VZT, elektrorozvodny, 2 nové trafostanice, komunikační prostory – schodiště, chodby a výtahy apod.).

Cílem projektu je rozvoj a modernizace infrastrukturní vybavenosti Nemocnice České Budějovice, a.s., jako klíčového poskytovatele služeb zdravotní péče v okrese Č. Budějovice a celém regionu.

Cílem je také posílení odolnosti a schopnosti reakce nemocnice s ohledem na potenciální hrozby obdobné stávající pandemii onemocnění COVID-19 a zlepšení připravenosti na výskyt takových situací.