387 87 11 11
Víc než nemocnice.
 

Před vlastním poklepání základního kamene hovořili o důvodech investice MUDr. Břetislav Shon – předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s., RNDr. Jan Zahradník – hejtman Jihočeského kraje, MUDr. Vladimír Pavelka – náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví, Ing. arch. Robin Schinko – náměstek hejtmana a Mgr. Juraj Thoma – primátor Města České Budějovice.

Malou slavnost zahájení stavby dovršila tisková konference, kde novináře o celém projektu informovali mj. MUDr. Vladislav Smrčka – primář dětského oddělení, MUDr. Břetislav Shon – předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s., RNDr. Jan Zahradník – hejtman Jihočeského kraje a MUDr. Vladimír Pavelka – náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví.

Staveniště 6.11.2008

Návrh nového dětského oddělení mezi chirurgickým pavilonem a stávajícím dětským oddělením, stavěný „na zelené louce“. Plánovaný termín dokončení 2009 / 2010.

Poklepání základního kamene se ujal kromě dalších hostů a managementu předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Břetislav Shon.

Stavba v prosinci 2008.

Stavba v prosinci 2008.

Stavba v prosinci 2008. 

Stavba 8.9.2009

Stavba spojovacího krčku nového oddělení s chirurgií 22.10.2009

Stavba 2. 11. 2009

Stavba 14.1.2010

Novostavba dětského oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. v den slavnostního otevření 17. 5. 2010

Zápis hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly do nemocniční kroniky.
Přestřižení pásky v přízemí nového pavilonu se ujali (zleva) MUDr. Břetislav Shon – místopředseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a. s., Mgr. Ivana Stráská – náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje pro oblast zdravotnictví, jihočeský hejtman Mgr. Jiří Zimola a primář dětského oddělení MUDr. Vladislav Smrčka. „Pán domu“ poté provedl vzácné hosty, mezi kterými byla politická reprezentace kraje, ředitelé dodavatelských firem, zástupci zdravotních pojišťoven i řada novinářů, třemi patry, sloužícími dětským pacientům.

Interiér nového dětského oddělení.

Interiér nového dětského oddělení.

Interiér nového dětského oddělení.