387 87 11 11
Víc než nemocnice.

 

 

 

Název projektu: Modernizace NIS v Nemocnici České Budějovice, a.s.

Registrační číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006100

Projekt Modernizace NIS v Nemocnici České Budějovice, a.s. je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

 

Předmětem projektu je rozvíjet a modernizovat Nemocniční informační systém (NIS) v Nemocnici České Budějovice, a.s. V rámci navrhovaného projektového záměru budou pořízeny a aplikovány nové moduly NIS a nová infrastruktura pro ukládání a zpracování elektronické zdravotnické dokumentace s cílem podpory eHealth.