387 87 11 11
Víc než nemocnice. 

Šance pro váš rozvoj

Tento projekt „ Nemocnice České Budějovice - Modernizace a obnova přístrojového  vybavení  centra komplexní onkologické péče“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.