387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Název projektu:          Modernizace a obnova přístrojového vybavení pro zajištění péče o onkologické pacienty

Registrační číslo:       CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016654

Projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení pro zajištění péče o onkologické pacienty je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19 (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

  1. Výzva IROP - Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty - SC 6.1

 

Cílem projektu je provedení modernizace a obnovy vybraných přístrojů, které se podílejí na zajištění každodenním poskytování vysoce specializované zdravotní péče pro onkologické pacienty z celého Jihočeského kraje, a to v rámci komplexu služeb Komplexního onkologického centra (KOC) České Budějovice, které je jediným takovým centrem v rámci regionu. Prostřednictvím pořízení moderních přístrojů projekt cílí na zlepšení dílčích parametrů (spolehlivost, omezení poruchovosti, nové funkcionality, zkrácení vyšetřovacích časů, snížení rizik ozařování atd.) a navýšení celkové kapacity pracovišť KOC poskytujících služby pro onkologické pacienty.

Konkrétním obsahem projektu bude provedení modernizace a obnovy pracovišť v následujících odděleních v rámci KOC ČB:

  • onkologické oddělení,
  • gastroenterologické oddělení,
  • oddělení nukleární medicíny,
  • radiologické oddělení.

Smyslem projektu je zlepšení nevyhovujícího stavu, zastaralosti nebo absence moderního vybavení v oblasti působnosti dotčených pracovišť KOC ČB. Příčiny uvedených problémů spočívají zejména v uvedeném stáří předmětného přístrojového vybavení. Také se jedná o důsledek vývoje v oblasti používaných metod i technických parametrů řešeného vybavení, díky kterému jsou kontinuálně vylepšovány možnosti zdravotnické techniky.