387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Projekt IOP CZ.1.06/3.2.01/05.06560 Nemocnice České Budějovice a.s.

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra“ Nemocnice České Budějovice, a.s., dle pokynů 5. výzvy Ministerstva zdravotnictví v rámci Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví

 

Veřejná zakázka č. 60049941

 

1. Základní identifikační údaje Zadavatele

 

Zadavatel Název Nemocnice České Budějovice, a.s.
Sídlo B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice,
Jednající MUDr. Břetislavem Shonem - předsedou představenstva a MUDr. Jaroslavem Novákem, MBA – místopředsedou představenstva
Kontaktní údaje Kontaktní osoba MUDr. Jaroslav Novák, MBA
Telefon 387872011, 387872004
E-mail sekretariat@nemcb.cz , novak@nemcb.cz

 

2. Předmět veřejné zakázky

 

Jedná se dodávku přístrojové techniky pro potřeby kardiocentra Nemocnice České Budějovice a.s

Zadávací řízení na dodávku přístrojů je realizováno jako jedno otevřené zadávací řízení rozdělené na více částí.


Zadávací řízení projektu Kardiovaskulárního centra v celkové hodnotě zakázky 80 mil. Kč včetně DPH je rozděleno na 4 části. Projekt končí 31.7.2011

Část 1 . VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – Software
  CPV – 72268000-1  
  Celkem 5,94 mil. s DPH
     
Část 2 . VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – Diagnostické Přístroje
  CPV - 33112340- 3  
  Celkem 16,35 mil. s DPH
     
Část 3. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – Monitorovací Technika
  CPV – 33195000 - 3  
  Celkem 40,26 mil. s DPH
     
Část 4 . VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – Terapeutická technika
  CPV – 33157400-9 , 33172000-6 , 33195000-3 , 33181100-3  
  Celkem 17,18 mil. s DPH

Zadávací dokumentace včetně příloh je k dispozici u kontaktní osoby- spojení viz výše.

 

Doba plnění
Termín zahájení plnění :
Předpokládaný termín ukončení plnění :
datum pro ukončení plnění zakázky se může prodloužit z důvodu prodloužení realizace jednoho či obou projektů
Předpoklad podepsání smlouvy :

dnem podepsání smlouvy s vybraným uchazečem do 31.7. 2011prosinec 2010

Místo plnění Vlastní prostory dodavatele a prostory Zadavatele

 

3. Lhůta pro podání nabídek

 

Lhůta pro podání nabídek je Zadavatelem stanovena do 15. listopadu 2010, do 9.00 hod. Uvedeným termínem se rozumí doručení na adresu uvedenou v zadávací dokumentaci. Zakázka je uveřejněna v informačním serveru TED a ISVZUSS - adresa viz níže.

TED

 
Šance pro váš rozvoj

Tento projekt „ Nemocnice České Budějovice - Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra “ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.