387 87 11 11
Víc než nemocnice.

V rámci realizace projektu Modernizace vybavení Centrální laboratoře bylo do Centrálních laboratoří pořízeno 52 kusů laboratorních přístrojů, které znamenají významnou obměnu již technicky nevyhovujících laboratorních přístrojů.

Název projektu: Modernizace vybavení Centrální laboratoře
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.6.00/05.01757
Dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad

Datum zahájení projektu: 1. 12. 2008
Datum zahájení fyzické realizace: 25. 2. 2010
Datum ukončení fyzické realizace: 26. 2. 2011
Datum ukončení projektu: 25. 3. 2010

Celková výše rozpočtu: 49 855 389 Kč
Dotace z ROP NTS II Jihozápad: 46 116 235 K4 (92,5%) Kč
Dotace z ROP NUTS II Jihozápad -publicita: 7 350 Kč

Projekt dále spolufinancovala Evropská unie v rámci Speciálního programu evropské investiční banky 2002 pro příhraniční spolupráci MIF ve výši 146 563 €

Realizátor projektu a příjemce dotace: Nemocnice České Budějovice, a.s.