387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Vnitřní řád nemocnice

 

Vážení pacienti,

vítáme Vás v Nemocnici České Budějovice, a.s. (dále jen Nemocnice). Vážíme si Vaší důvěry, kterou jste projevili tím, že jste se svěřili do péče našeho zdravotnického zařízení.

Základním úkolem a smyslem práce našeho personálu je pečovat o Vás odborně, svědomitě a ohleduplně a poskytovat Vám zdravotní služby na náležité odborné úrovni.

Ke zdárnému pobytu v Nemocnici může přispět i Vaše vstřícnost, trpělivost, spolupráce se zdravotníky a respektování pravidel, uvedených v tomto vnitřním řádu.

Vnitřní řád Nemocnice České Budějovice, a.s., v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, stanoví povinnosti pacientů a upravuje jejich práva. Podle § 41 odst. 1 písm. b) zákona, je pacient povinen se tímto vnitřním řádem řídit. Proto Vám doporučujeme si jej důkladně přečíst.