387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Darovací smlouvy

 

Poskytnutí finančního nebo věcného daru nemocnici

Finanční nebo věcný dar mohou Nemocnici České Budějovice, a.s. poskytnout jak fyzické osoby, tak právnické osoby. Dar může být určen pro využití na konkrétním oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

Darovací smlouvu s dárcem, který je zároveň pacientem a kterému byly poskytnuty zdravotní služby Nemocnicí České Budějovice, a.s., je možné uzavřít až po kompletním ukončení léčení pacienta, tj. tehdy, když pacient již není v péči Nemocnice České Budějovice, a.s. ani jinak nepřijímá její služby.

Vzory darovacích smluv

Vzory darovacích smluv jsou dostupné na obchodním oddělení, oddělením zdravotnickém techniky a na sekretariátu vedení Nemocnice České Budějovice, a.s. – administrace smluv.

Při poskytnutí daru Nemocnici České Budějovice, a.s. s účelem jeho užití pro konkrétní oddělení, sepisuje (nikoliv podepisuje) darovací smlouvu s dárcem referent obchodního oddělení nebo oddělení zdravotnické techniky.

Pokud se tedy rozhodnete poskytnout finanční nebo věcný dar přímo pro potřeby příslušného oddělení, kontaktujte jeho sekretariát.

Dárce může předložit také vlastní návrh darovací smlouvy, pokud nebude odporovat podmínkám zejména uvedeným ve vzorových smlouvách. Nemocnice České Budějovice, a.s. však preferuje využívání poskytnutých vzorových smluv z důvodu menší administrativní zátěže jak pro dárce, tak pro Nemocnici České Budějovice, a.s. V případě, že se tedy rozhodnete poskytnout Nemocnici České Budějovice, a.s. dar, využijte prosím z výše uvedených důvodů vzorovou smlouvu.

V případě, že je Vám zaslán návrh vzorové darovací smlouvy, vyplňte prosím, barevně vyznačená pole ve smlouvě, tj. zejména: údaje o dárci, variabilní symbol příslušného oddělení, částku finančního daru v Kč a slovy, účel poskytnutí daru a též je třeba upřesnit souhlas s uveřejněním jména dárce v propagačních materiálech. Pokud dárce se uveřejněním nesouhlasí, příslušný odstavec se ze smlouvy vymaže.

Pokud má dárce smlouvu kompletní, smlouvu ve dvou vyhotoveních podepíše a doručí buď na příslušný sekretariát oddělení, pro jehož využití je dar poskytován, nebo do kanceláře vedení Nemocnice České Budějovice, a.s. k administraci smluv.

Po odsouhlasení smlouvy a po podpisu statutárních zástupců Nemocnice České Budějovice, a.s., zasílá administrátor smluv jedno vyhotovení darovací smlouvy včetně děkovného dopisu dárci. Druhé vyhotovení je ponecháno pro potřebu Nemocnice České Budějovice, a.s.

Možnosti poskytnutí finančního daru

Finanční dar může dárce zaslat přes bankovní účet (číslo bankovního účtu je uvedeno ve vzorové smlouvě), nebo hotově zaplatit na pokladně Nemocnice České Budějovice, a.s.


V případě nejasností kontaktujte kancelář vedení Nemocnice České Budějovice, a.s., administraci smluv – smlouvy@nemcb.cz, tel. 38787 2015.