387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Informace pro pozůstalé

 

Kdo má právo na vyzvednutí pozůstalosti

  • Osoba uvedená v Usnesení soudu o dědickém řízení, které nabylo právní moci.
  • Notář pověřený soudem jako správce pozůstalosti

Možnosti vyzvednutí pozůstalosti

Osobně

Co budete potřebovat

  • Originál, nebo úředně ověřenou kopii Usnesení soudu o dědickém řízení, které nabylo právní moci (pokud jste notář, tak originál Pověření soudu ve věci řízení o pozůstalosti)
  • Občanský průkaz

Pozůstalost je vydávána po předložení výše uvedených dokladů na pokladně nemocnice v přízemí budovy vedení. Z Usnesení, případně Pověření je vždy vyhotovena kopie pro potřeby nemocnice.

Zaslání poštou

Co budete potřebovat

  • Písemnou žádost s úředně ověřeným podpisem, popřípadě žádost s přiloženou kopií občanského průkazu, na kterou napíšete, že souhlasíte s poskytnutím kopie OP a pod toto prohlášení se podepíšete
  • Originál Usnesení soudu, které nabylo právní moci, případně úředně ověřenou kopii

Žádost zašlete na adresu
Nemocnice České Budějovice, a.s.
budova vedení - pokladna
B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice.

Po zpracování se pozůstalost vždy zasílá na adresu uvedenou v Usnesení. Šperky a ostatní cennosti jsou zasílány jako cenné psaní na dodejku do vlastních rukou. V případě finanční hotovosti je zaslána poštovní poukázka doporučeně do vlastních rukou.