387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Stravování pacientů 

 

Stravovací služby Nemocnice České Budějovice, a.s. denně připravují pro pacienty celodenní stravu, která je složena ze snídaně, přesnídávky, oběda, svačiny a večeře. Veškeré pokrmy se připravují dle moderních trendů dietního stravování při dodržování správných technologických postupů pro jednotlivé diety. Druh diety je vždy indikován lékařem. 

Pokud se jedná o pacienta s racionální dietou (bez omezení), má možnost výběru ze 3 obědů, z nichž 1 je vždy bezmasý. U speciálních diet, jsou po konzultaci s nutričními terapeuty zohledněny požadavky jednotlivých pacientů, např. alergie, intolerance na některé potraviny, nebo náboženství, apod. Strava je zavážena na jednotlivé stanice a oddělení, pomocí tabletového systému v transportních skříních.