387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Informace pro cizince

 

Zdravotnický personál Nemocnice České Budějovice ochotně poskytne nezbytnou pomoc všem pacientům, bez ohledu na jejich státní občanství. Abychom předcházeli nedorozuměním při péči o pacienty, kteří nejsou občany České republiky, uvádíme níže několik základních informací, které se vztahují k úhradě služeb a k celkové komunikaci pracovníků nemocnice s cizinci.

Ceník

Ceny za vyžádanou nebo nezbytnou péči jsou stanoveny na základě Metodiky účtování cizích státních příslušníků Nemocnice České Budějovice. Bližší informace o cenách získají pacienti u ošetřujícího lékaře nebo na tuzemském telefonním čísle +420 38787 2233.

Způsob plateb

Pokud zahraniční pacient není zdravotně pojištěn dostatečným způsobem, vyžaduje nemocnice platbu za provedenou zdravotní péči v hotovosti, pouze ve výjimečných případech po dohodě bankovním převodem.

Směnárna

V areálu nemocnice není k dispozici směnárna. Pacienti by proto měli být vybaveni dostatečnou hotovostí v českých korunách. Nejbližší směnárna je v budově České spořitelny, Lidická tř. 78, České Budějovice. Viz mapa města

Jaké zahraniční pojišťovny akceptujeme?

Zahraniční pacienti z členských zemí EU, čerpající nezbytně nutnou péči, by u sebe vždy měli mít Evropský průkaz zdravotního pojištění (European Health Insurance Card) a také platné komerční připojištění pro případný transport do mateřské země.

Ve světě působí velké množství zdravotních pojišťoven i různé druhy zdravotního pojištění. Každý konkrétní případ proto řešíme individuálně ve spolupráci s pacientem. Pro další informace kontaktujte odpovědného pracovníka Nemocnice České Budějovice:

Linda Robauschova

Tel: +420 38787 2233
Fax: +420 38646 1941
linda.robauschova@nemcb.cz

Tlumočníci

Nemocnice nedisponuje vlastními jazykovými tlumočníky. Pokud pacienti nehovoří německy nebo anglicky, doporučujeme pacientům, aby si před příchodem do nemocnice zajistili vlastního tlumočníka.

  • Případné náklady na tlumočení vždy hradí pacient.

Pacienti bez dostatečné znalosti českého, anglického nebo německého jazyka si vhodného tlumočníka většinou sami najdou. V případě potřeby mohou o pomoc požádat například zastupitelský úřad své země nebo Jednotu tlumočníků a překladatelů.

Tlumočení po telefonu poskytuje například komerční společnost SOPHIA. Tato společnost však zajišťuje pouze tlumočnické služby do některých jazyků a navíc jen podle momentálních kapacit svých pracovníků. 

Tuto službu hradí pacient!

O využití tlumočnických služeb provede ošetřující lékař Nemocnice České Budějovice písemný záznam.

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.
Hroznová 28, 370 01 České Budějovice
pracovní doba: PO-PÁ 7.00–19.00 hodin
telefon (recepce): 387 415 415
mobilní telefon: +420 608 112 989
web: sophia@sophia-cb.cz , www.sophia-cb.cz


Informace o společnosti:
Certifikace dle ČSN EN ISO 17100:2015, ČSN EN ISO 9001:2016
Člen evropské asociace překladatelských společností ELIA
Člen celosvětové asociace sdružující firmy z oboru překladatelství, tlumočení a lokalizace GALA.


PATIENT GUIDE / příručka pro pacienty - cizince