387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Co si mají pacienti vzít s sebou do nemocnice

 

Níže uvádíme seznam všech důležitých položek

Osobní dokumenty

  • Průkaz zdravotní pojišťovny
  • Očkovací a zdravotní průkaz
  • Doporučení k hospitalizaci nebo doklady o provedených vyšetřeních
  • Jiné důležité dokumenty (zprávy z jiných hospitalizací, apod.)
  • Při přijetí doprovodu (např. u přijetí dítěte) je třeba mít i občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny doprovodu

Předměty osobní potřeby

  • Základní hygienické potřeby a předměty denní potřeby
  • Domácí obuv, ponožky, pyžamo nebo župan dle vlastního uvážení

Při akutním příjmu, kdy nebyl čas vzít výše uvedené věci s sebou, je vhodné si je nechat donést někým z blízkých osob následující den.

Většina oddělení je vybavena nápojovými automaty na mince. 


Příjem dětí a kojenců

Výše uvedené platí v obecné míře i v případě příjmu dětí a kojenců. Navíc však připomínáme:

  • Při přijetí doprovodu je třeba mít i občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny doprovodu.
  • Základní hygienické potřeby a předměty denní potřeby se mohou lišit s ohledem na věk dítěte.

Kojencům můžeme poskytnout veškeré oblečení, a to i v případě, že jsou v nemocnici se svými matkami.

Dětské oddělení je dostatečně vybaveno hračkami a knihami. Pokud chcete dát svým dětem vlastní knihy, hračky, rádio, elektronické hry a přístroje, apod. je to možné. Za jejich možné poškození nebo ztrátu nepřebírá nemocnice ani její zaměstnanci žádnou zodpovědnost.


Informace pro rodičky

Veškeré informace naleznete na stránkách Gynekologicko-porodnického oddělení zde.