387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Zdravotně sociální péče

 

Pokud  nemocný nebo rodina mají pocit, že v domácím prostředí budou potřebovat využít sociální služby, mohou během hospitalizace kontaktovat zdravotně-sociální pracovnice.

Zdravotně sociální péče a související sociální služby jsou nedílnou součástí léčebného procesu. Služby jsou poskytovány hospitalizovaným i ambulantním pacientům, jejich rodinám a blízkým.

Jednotlivá oddělení jsou rozdělena mezi pět registrovaných zdravotně sociálních pracovnic, které splňují kvalifikační požadavky a odbornou způsobilost k výkonu sociální práce podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní náplň činnosti zdravotně sociální pracovnice

  • sociální poradenství
  • pomoc při řešení různých životních situací, při vyřizování sociálních dávek, podání žádostí do domů pro seniory aj.
  • kontakty na organizace působící v oblasti sociálních služeb
  • informace o návazné péči po propuštění (domácí ošetřovatelské a pečovatelské služby, osobní asistence aj.), popř. její zprostředkování
  • spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, neziskovými organizacemi, praktickými lékaři atd.
  • v indikovaných případech zajištění hmotné pomoci po propuštění – ošacení, hygienické prostředky
  • zvýšená péče o ohrožené skupiny klientů - děti a matky s dětmi, samoživitelé, osaměle žijící a osoby s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo zdravotním postižením, nesoběstačné, sociálně potřebné, bez přístřeší, osoby s psychiatrickým onemocněním či sociálně vyloučené atd.

Jak požádat o službu

  • telefonicky na níže uvedených telefonních číslech
  • prostřednictvím zdravotnického personálu příslušného oddělení (ošetřující lékař, sestra)

S ohledem na vytíženost všech sociálních pracovníků a jejich pohyb po jednotlivých odděleních je nutné sjednat si schůzku předem.

Poskytované poradenství je bezplatné.

Pracovníci

Spravovaná oddělení

Bc. Elena Červená (do 31. 3. 2024)
Horní areál, pavilon I, 5. patro
tel: 38787 8207, + 420 721 988 075
email: cervena.elena@nemcb.cz

Mgr. Arina Bostlová Stavraki (od 1. 4. 2024)
Horní areál, pavilon A, zvýšené přízemí
tel: 38787 8207, + 420 721 988 075
email: bostlova.arina@nemcb.cz

Oddělení následné péče II.

Mgr. Martina Kališová
Horní areál - pavilon O, 3. patro
tel: 38787 4922, + 420 721 988 039
email: kalisova.martina@nemcb.cz 

Oddělení následné péče I, Kožní oddělení

Mgr. Martina Eštoková
Horní areál – pavilon A, zvýšené přízemí
tel: 38787 8707, +420 722 183 479
email: estokova.martina@nemcb.cz

Psychiatrické oddělení, Plicní léčebna, Oddělení pracovního lékařství

Mgr. Jitka Trachtová
Horní areál – pavilon A, zvýšené přízemí
tel: 38787 5183, +420 722 183 480
email: trachtova.jitka@nemcb.cz

Onkologické oddělení, Rehabilitační oddělení, Kardiologické oddělení, Oddělení kardiochirurgie, hrudní chirurgie a cévní chirurgie, Oddělení nukleární medicíny 

Mgr. Hana Pečenková
Horní areál  - Pavilon K, 4. patro
tel: 38787 6361, +420 601 308 786
email: pecenkova.hana@nemcb.cz

Neonatologické oddělení, Dětské oddělení, Gynekologicko-porodnické oddělení, Infekční oddělení, Urologické oddělení

Zuzana Mikešová, Dis.
Horní areál  - Pavilon K, 4. patro
tel: 38787 5831, +420 721 988 070
email: mikesová.zuzana@nemcb.cz

Neurologické oddělení, Neurochirurgické oddělení, Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Oddělení úrazové chirurgie, Oddělení plastické chirurgie, Chirurgické oddělení, ARO, Oddělení urgentního příjmu

Mgr. Jana Nováková MBA
Horní areál – pavilon A, zvýšené přízemí
Tel: 38787 5302, +420 722 906 889
novakova.jana3@nemcb.cz

Interní oddělení, Gastroenterologické oddělení, Oddělení plicní a TBC, ORL, Oční oddělení, Ortopedické oddělení 

 

Pomoc pro pacienty v nepříznivé sociální situaci

Pokud se pacient ocitne v nepříznivé sociální situaci, může využít instituce, poskytující příslušné služby veřejnosti. O aktuálních možnostech může být informován zdravotně - sociálním pracovníkem nemocnice.

Nabídku příslušných sociálních služeb si může vyhledat a vyjednat i sám s pomocí internetu. Seznamy vhodných institucí najde například na následujících internetových stránkách: