387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Zdravotně sociální péče

Pokud  nemocný nebo rodina mají pocit, že v domácím prostředí budou potřebovat využít sociální služby, mohou během hospitalizace kontaktovat zdravotně-sociální pracovnice.

Zdravotně sociální péče a související sociální služby jsou nedílnou součástí léčebného procesu. Služby jsou poskytovány hospitalizovaným i ambulantním pacientům, jejich rodinám a blízkým.

Jednotlivá oddělení jsou rozdělena mezi pět registrovaných zdravotně sociálních pracovnic, které splňují kvalifikační požadavky a odbornou způsobilost k výkonu sociální práce podle zákona
č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní náplň činnosti zdravotně sociální pracovnice

  • sociální poradenství
  • pomoc při řešení různých životních situací, při vyřizování sociálních dávek, podání žádostí do domů pro seniory aj.
  • kontakty na organizace působící v oblasti sociálních služeb
  • informace o návazné péči po propuštění (domácí ošetřovatelské a pečovatelské služby, osobní asistence aj.), popř. její zprostředkování
  • spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, neziskovými organizacemi, praktickými lékaři atd.
  • v indikovaných případech zajištění hmotné pomoci po propuštění – ošacení, hygienické prostředky
  • zvýšená péče o ohrožené skupiny klientů - děti a matky s dětmi, samoživitelé, osaměle žijící a osoby s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo zdravotním postižením, nesoběstačné, sociálně potřebné, bez přístřeší, osoby s psychiatrickým onemocněním či sociálně vyloučené atd.

Jak požádat o službu

  • telefonicky na níže uvedených telefonních číslech
  • prostřednictvím zdravotnického personálu příslušného oddělení (ošetřující lékař, sestra)

S ohledem na vytíženost všech sociálních pracovníků a jejich pohyb po jednotlivých odděleních je nutné sjednat si schůzku předem.

Poskytované poradenství je bezplatné.

Pracovníci

Spravovaná oddělení

Bc. Elena Červená  

Dolní areál, pavilon B, zvýšené přízemí

tel: 387 878 207, 721 988 075

cervena.elena@nemcb.cz

 

 

Odd. následné péče II., ORL, Oční, Neurochirurgie

Mgr. Martina Kališová 

Horní areál - pavilon O, 4. patro

tel: 387 874 922, 721 988 039

kalisova.martina@nemcb.cz 

 

 

Odd. následné péče I, Kožní odd., Kardiologie, Kardiochirurgie

Mgr. Martina Eštoková

Horní areál – pavilon A, zvýšené přízemí

tel: 387 878 707, 722 183 479

estokova.martina@nemcb.cz

 

 

Psychiatrie, Ortopedie, Plicní léčebna, Odd. pracovního lékařství

Mgr. Jitka Trachtová 

Horní areál – pavilon A, zvýšené přízemí

tel: 387 875 183, 722 183 480

trachtova.jitka@nemcb.cz

 

 

Onkologie, Rehabilitace, Interna, Gastroenterologie, Odd. nukleární medicíny

Mgr. Hana Pajdová

Horní areál  - Pavilon K, 4. patro

Tel: 387 876 361, 601 308 786

pajdova.hana@nemcb.cz

 

 

Neonatologie, Dětské odd., Gynekologicko-porodnické odd., Infekční odd., Urologie

Zuzana Mikešová, Dis.

Horní areál  - Pavilon K, 4 patro

tel: 387 875 831, 721 988 070

mikesová.zuzana@nemcb.cz

 

 

Neurologické oddělení, Stomatochirurgie, Úrazová a plastická chirurgie, Chirurgie, ARO, Odd. plicní a TBC

 

Pomoc pro pacienty v nepříznivé sociální situaci

Pokud se pacient ocitne v nepříznivé sociální situaci, může využít instituce, poskytující příslušné služby veřejnosti. O aktuálních možnostech může být informován zdravotně - sociálním pracovníkem nemocnice.

Nabídku příslušných sociálních služeb si může vyhledat a vyjednat i sám s pomocí internetu. Seznamy vhodných institucí najde například na následujících internetových stránkách: