CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

oceneni

Stížnosti

Jak postupovat při podávání stížnosti

Je nám velice líto každého případu, kdy pacient není s poskytnutými službami spokojen. Chceme však udělat maximum, aby každá špatná zkušenost vedla k nápravě a zlepšení původního stavu. Za vaše připomínky jsme vám vděční.

 • Pokud chcete vyjádřit ocenění za namáhavou práci našich zaměstnanců, informace o možném postupu najdete v článku Pochvaly.

Pokud chcete podat stížnost, vezměte prosím na vědomí, že s ústně předanou stížností nelze kvalitně pracovat. Stížnost nám proto zašlete v písemné podobě s detailním popisem vzniklé situace. S vaší stížností dále zodpovědně pracujeme, předáváme ji kompetentním osobám k vyjádření a prošetřujeme na jejím základě související dokumentaci.

V urgentních případech se obraťte na ošetřujícího lékaře, případně primáře oddělení, který s vámi bude stížnost přednostně řešit.

Děkujeme vám za pochopení.

Kdo může podat stížnost a z jakých důvodů?

Stížnost proti postupu nemocnice při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách §93 může podat:

 • pacient
 • zákonný zástupce pacienta
 • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
 • osoba zmocněná pacientem

Jak je třeba podat stížnost

Stěžovatel by měl stížnost podat písemně. Může tak učinit:

 • elektronicky
 • písemně

Písemný záznam z podání stížnosti by měl obsahovat:

 • datum podání stížnosti
 • jméno, příjmení a adresu stěžovatele
 • předmět stížnosti
 • podpis stěžovatele

Kontakty pro podání stížnosti

Osobní a písemné doručení:

 1. písemná stížnost (v listinné podobě): Nemocnice České Budějovice, a.s. Kancelář vedení, B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
 2. elektronicky: podnety@nemcb.cz

Termíny pro vyřízení stížnosti

Nemocnice zašle vyjádření ke stížnosti v zákonné lhůtě do 30 dnů ode dne jejího obdržení. V odůvodněných případech může nemocnice lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů. Stěžovatel je o takovém prodloužení informován.

Jde-li o stížnost, jejíž vyřízení nemocnici nepřísluší, nemocnice ji do pěti dnů ode dne jejího obdržení postoupí věcně příslušnému subjektu. O postoupení stížnosti nemocnice stěžovatele rovněž informuje.

Nesouhlas s vyřízením stížnosti

Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který nemocnici udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. V případě Nemocnici České Budějovice je to Krajský úřad Jihočeského kraje. V postoupení stížnosti nemocnice zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti nemocnicí.

Další zásady

Nemocnice stěžovateli (po ověření jeho totožnosti) umožní nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a za úplatu z něj i pořídí kopie. Pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, navrhne nemocnice stěžovateli ústní projednání stížnosti.

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace