CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

oceneni

oceneni

Informace pro pozůstalé

Kdo má právo na vyzvednutí pozůstalosti:

  • Osoba uvedená v Usnesení soudu o dědickém řízení, které nabylo právní moci.

  • Notář pověřený soudem jako správce pozůstalosti

 

Možnosti vyzvednutí pozůstalosti:

 

Osobně

Co budete potřebovat:

  • Originál, nebo úředně ověřenou kopii Usnesení soudu o dědickém řízení, které nebylo právní moci (pokud jste notář, tak originál Pověření soudu ve věci řízení o pozůstalosti)

  • Občanský průkaz

Pozůstalost je vydávána po předložení výše uvedených dokladů na pokladně nemocnice v přízemí budovy vedení. Z Usnesení, případně Pověření je vždy vyhotovena kopie pro potřeby nemocnice.


Zaslání poštou

Co budete potřebovat:

  • Písemnou žádost s úředně ověřeným podpisem, popřípadě žádost s přiloženou kopií občanského průkazu, na kterou napíšete, že souhlasíte s poskytnutím kopie OP a pod toto prohlášení se podepíšete.

  • Originál Usnesení soudu, které nabylo právní moci, případně úředně ověřenou kopii.

Žádost zašlete na adresu Nemocnice České Budějovice, a.s., budova vedení - pokladna,
B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice.


Po zpracování se pozůstalost vždy zasílá na adresu uvedenou v Usnesení. Šperky a ostatní cennosti jsou zasílány jako cenné psaní na dodejku do vlastních rukou. V případě finanční hotovosti je zaslána poštovní poukázka doporučeně do vlastních rukou.

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje