387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Nemocniční kaplani

 

Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D
Mgr. et Mgr. Ludmila Míchalová Mikšíková
mobil +420 601 308 584
e-mail kaplan@nemcb.cz
umístění Pavilon O, 7. patro.

 

 

 

Nemocniční kaplan nabízí osobní setkání a rozhovor, lidskou blízkost, naslouchání a doprovázení v době nemoci, hledání cest, jak důstojně zvládat obtížnou situaci, překonávat osamění a společně hledat motivaci, porozumění a naději. Pacientům, kteří o to projeví zájem, nabízí duchovní rozhovor, četbu Bible či jiné duchovní literatury, společnou modlitbu a požehnání.

Možnost využít služeb nemocničního kaplana je otevřena všem pacientům, jejich blízkým i zdravotnickém personálu bez ohledu na jejich světový názor či náboženské vyznání.

Pokud o to pacient požádá, nemocniční kaplan mu zprostředkuje návštěvu duchovního podle pacientova přání a jeho náboženského vyznání.

Nemocniční kaplan se řídí etickým kodexem a je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech osobní a důvěrné povahy.

Každý pacient má právo si duchovní službu vyžádat, přijmout, či ji odmítnout.

Informace o kaplanech

Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D. je kvalifikovaným nemocničním kaplanem a trvalým jáhnem. Duchovní péči v nemocnici vykonává z pověření církve římskokatolické.

Mgr. Ludmila Míchalová Mikšíková je kvalifikovanou nemocniční kaplankou a evangelickou farářkou. Duchovní péči v nemocnici vykonává z pověření Českobratrské církve evangelické.