387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Onemocnění trikuspidální chlopně

Co je trikuspidální insuficience?

Nedomykavost trikuspidální chlopně jako primární příčiny postižení je poměrně vzácná. Chlopeň  může být postižena revmatickým procesem, infekční endokarditidou (typické pro nitrožilní narkomany), méně často degenerativním postižením. I v dospělém věku se můžeme setkat s vrozenou trikuspidální regurgitací - Ebsteinovou anomálií. Mnohem častější je ale postižení sekundární při mitrálních vadách, levo - pravém zkratu či při onemocnění plicního řečiště.

Jak se projevuje trikuspidální insuficience?

Klinicky je v popředí většinou únava, palpitace, otoky dolních končetin, nechutenství.
Přirozený vývoj a indikace k operaci závisí spíše na primární vadě, kterou je třeba ovlivnit jako první.

Jak léčíme trikuspidální insuficienci?

Chirurgická léčba regurgitace se ve většině případů koriguje plastikou. Pouze ve výjimečných případech se chlopeň nahrazuje.

Naleznete nás v pavilonu C:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy