387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Fyzioterapie po kardiochirurgické operaci

Pokud je to možné, provádí se předoperační příprava, a to zejména u starších pacientů, u kuřáků a u pacientů s chronickou obstrukční nemocí bronchopulmonální.

Jde zejména o

 • nácvik fixace hrudníku při kašli
 • nácvik samotného vykašlávání
 • nácvik sedu přes bok

K pooperační fyzioterapii je indikován jen pacient stabilizovaný, spolupracující, při plném vědomí. Fyzioterapie se provádí v následujícím pořadí:

1. pooperační den 

 • cévní gymnastika
 • reflexní respirační fyzioterapie

2.-4. pooperační den   

 • přidáno kondiční cvičení horních a dolních končetin
 • dle možností vertikalizace; chůze se provádí zpočátku v chodítku pod dohledem fyzioterapeuta nebo zdravotní sestry

5. pooperační den

 • možno přidat chůzi po schodech

6.-7. pooperační den

 • propuštění, pacient je poučen lékařem, fyzioterapeutem i zdravotní sestrou

 Velmi důležitou součástí péče je respirační fyzioterapie (RFT). Vždy začínáme s pasivní RFT:   

 • uvolňování spasmů a mezižeberních svalů hlazením
 • kontaktní dýchání
 • reflexní dýchání dle Vojtovy metody. Jde zejména o stimulaci hrudní zóny, kdy tlačíme diagonálně na acromion a mezi 5.-6. žebrem – to je orientačně dva prsty pod prsní bradavkou

Následuje aktivní RFT - nacvičujeme pomalý nádech – pauza – pomalý výdech pootevřenými ústy, je nutná aktivní spolupráce pacienta. Cvičení zakončíme hafingem – tzn. prudkým výdechem. Následuje expektorace hlenu. Pacient si pří vykašlávání fixuje jizvu.

Pomůcky při RFT

 • flater – nepoužívat u pneumotoraxu, po transplantaci
 • triflow (tři modré kuličky) – výborná pomůcka, lze trénovat nádech i výdech
 • důležitou součástí je inhalace – na našem pracovišti ji provádějí s pacienty zdravotní sestry

Naleznete nás v pavilonu C:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy