387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Ambulance

Kardiochirurgická ambulance

Kardiochirurgická ambulance pro pacienty po kardiochirurgické operaci je umístěna v pavilonu C horního areálu, v 1. patře, ambulance č. 2 

Pokud si nejste jisti stavem svých pooperačních ran (sternotomická rána, rány po odběru žilních nebo tepenných štěpů), jejichž hojení se může komplikovat (bolestivost, zarudnutí, sekrece z rány, infekce nebo nezhojení), kontaktuje nás na tel. č. 38787 4250 nebo nás bez odkladu navštivte osobně.

Název Den provozu Ordinační doba Telefon Ordinující lékař
Kardiochirurgická ambulance (pavilon C, 1. patro, ambulance č. 2) po-pá 7.00-15.30 38787 4250  

 

Cévní ambulance 

Cévní ambulance se nachází v pavilonu C horního areálu, v 1. patře, vlevo za výtahy.

Informace pro lékaře
Prosíme odesílající lékaře pacientů, kteří potřebují cévní vyšetření pro suspektní ICHDK či pro defekty, s přímou návazností na revaskularizační program Nemocnice České Budějovice a.s., o zaslání registračního formuláře. Pacienty budeme následně bez odkladů kontaktovat s termínem vyšetření.

kontaktní telefon +420 776 890 247
kontaktní email objednani@cevniprogram.cz

Název Den provozu Ordinační doba Telefon Ordinující lékař
Cévní indikační tým  st 12.00  

Prim. MUDr. Kobza
MUDr. Hauer
cévní chirurg
angiolog
RTG lékař

Ambulance cévní chirurgie

st 10.00-14.00 38787 4382

Prim. MUDr. Kobza
MUDr. Rezler
MUDr. Rychlík
MUDr. Maznová
MUDr. Dolanský

 

Ambulance hrudní chirurgie 

Ambulance hrudní chirurgie pro pacienty po hrudní operaci je umístěna v pavilonu C horního areálu, v 1. patře, ambulance č. 2.

Název Den provozu Ordinační doba Telefon Ordinující lékař
Ambulance hrudní chirurgie  út 8.00-10.00 38787 4250

prim. MUDr. Krbec
Doc. MUDr. Kurfirst, Ph.D.
MUDr. Csanady

Plicní onkologická komise (pavilon C, 4. patro)

út od 10.30 38787 6131

prim. MUDr. Krbec
Doc. MUDr. Kurfirst, Ph.D.
MUDr. Csanady

Naleznete nás v pavilonu C:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy