387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Onemocnění hrudní aorty

Onemocnění, která postihují hrudní (a někdy i břišní) aortu a jejich větve jsou méně častou příčinou kardiochirurgických operací. Jsou často opomíjená, a to i přes to, že se jedná o jedna z nejrizikovějších onemocnění vůbec a neléčená mohou mít až 100 % úmrtnost.

Základní onemocnění hrudní aorty

Aortální disekce – nebo-li roztržení cévní stěny aorty, kdy vlivem inzultu (nejčastěji vysokým krevním tlakem) ve stěně aorty vzniká trhlina, kterou pod tlakem proniká krev a rozpolcuje stěnu aorty v různém rozsahu i délce. Jde o náhlou a život ohrožující příhodu. Úmrtnost na toto nemocnění (v případě akutní formy) bez operace dosahuje až 50 % do 48 hodin a 90 % do 3 měsíců.

Základním příznakem je krutá, náhle vzniklá bolest na hrudi, často vystřelující do krku, mezi lopatky nebo do břicha, následována rychlým zhoršením celkového stavu. Poškozením odstupů srdečních tepen z aorty může dojít i k projevům srdečního infarktu, při postižení tepen zásobujících mozek k projevům mozkové mrtvice. V případě, že dojde k poškození aortální chlopně, může se objevit dušnost doprovázená rychlou srdeční akci.
Výduť hrudní aorty – jedná se o rozšíření průměru aorty nad obvyklou mez, což bez léčby vede k dalšímu rozšiřování až prasknutí aorty nebo může dojít k aortální disekci. Může se vyskytnout v kterékoliv části aorty, nejčastěji ve vzestupné aortě. Příčinou v 80 % případů jsou degenerativní změny stěny aorty, ateroskleróza, dále pak může jít o vrozenou méněcennost stěny cév např. u Marfanova syndromu, nebo následkem úrazu. Příznaky vznikají tlakem na okolní struktury při růstu výdutě, jde hlavně o bolest na hrudi, kašel, potíže při polykání.Ostatní – infekce - endokarditida, vrozené vady – koarktace aorty, aj.

Léčba a její alternativy

Konzervativní léčba je metodou při disekcích postihujících sestupnou část aorty. U nekomplikovaných forem má lepší krátkodobé i dlouhodobé výsledky. Léčba sestává z klidu na lůžku a monitorování nemocného s cílem snížit krevní tlak (antihypertenzíva, B-blokátory, apod.). Trvale je nutná přísná kontrola krevního tlaku. Tento typ disekce je operován až při vzniklých komplikacích (nedostatečné prokrvení orgánů, známkach nedokrvení dolních končetin, při krvácení do hrudní dutiny – projev prosakování až počínajícího prasknutí stěny aorty).

Katetrizační léčba – zavádění protéz či stentgraftů (cévních výztuh) do postiženého úseku cévy. Její význam v určitých případech (výdutě sestupné aorty…) neustále narůstá, zejména u starších, polymorbidních pacientů, kteří jsou rizikoví k operačnímu výkonu.Chirurgická léčba, kdy se nemocná část cévy nahradí umělou cévní protézou. V případě nepostižení cípů aortální chlopně se snažíme o její zachování – reimplantace aortální chlopně.

V případě, kdy není možné zachovat vlastní chlopeň, přistupujeme k její náhradě chlopní mechanickou, biologickou, homograftem ze zemřelého dárce).

 

Naleznete nás v pavilonu C:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy