387 87 11 11
Víc než nemocnice.

O oddělení

Kardiochirurgie 

1_Kolektiv pracovníků Kardiochirurgického oddělení _ Foto_ Jan Luxík (kopie).jpg (1.32 MB)

Kardiochirurgie tvoří spolu s kardiologií, cévní chirurgií, angiologií a intervenční radiologií jedno z jedenácti Komplexních kardiovaskulárních center v České republice. Má regionální působnost a poskytuje diagnostickou, léčebnou i preventivní péči nemocným s kardiovaskulárními chorobami.

Poskytuje péči v celém spektru operací srdce s výjimkou transplantačního programu. Provádí veškeré operace pro ischemickou chorobu srdeční (výkony s využitím mimotělního oběhu i bez něj, kompletní tepenné revaskularizace, korekce mechanických komplikací infarktu myokardu atp.) i pro chlopenní onemocnění (záchovné operace na chlopních, jejich náhrady s využitím jak mechanických, tak standardních biologických protéz i lidských štěpů). Rovněž provádí operace na hrudní aortě a velkých cévách, stejně jako operace kvůli srdečním arytmiím. Vedle klasických přístupů nabízí operace miniinvazivní včetně operací video asistovaných. Ve spolupráci s kardiologickým oddělením provádí katetrizační výkony na srdečních chlopních (náhrady, plastiky) a hybridní výkony na cévním systému včetně implantací výztuh (stentgraftů) do hrudní aorty.

Pooperační část kardiochirurgického oddělení poskytuje komplexní péči jak pro nemocné po operaci, tak pro neoperované nemocné z celého jihočeského regionu. Komplexní kardiovaskulární centrum Nemocnice České Budějovice, a. s., jehož je kardiochirurgické oddělení součástí, má nejvyšší možný statut v rámci České republiky pro tuto péči. Je pracovištěm s kardiochirurgickou akreditací Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Vedle standardních přístrojů pro kardiochirurgickou praxi disponuje nejmodernějšími přístroji pro léčbu srdečních arytmií, monitorovací technikou, videoskopickým zařízením. Dále jsou zde nejmodernější přístroje pro podporu srdeční činnosti (ECMO, VAD).

Certifikace kardiochirurgie 

Kardiochirurgie je školící centrum pro CoxMAZE IV proseduru, Školící centrum pro nestehovou protézu Perceval plus. 

Vzdělávání studentů 

Kardiochirurgie se podílí na vzdělání studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Hrudní chirurgie 

  • Hrudní chirurgie  je v naší republice oborem nástavbovým, v minulosti v návaznosti na složení II. atestace z chirurgie, v dnešní době na atestaci z chirurgie či kardiochirurgie.
  • Oddělení hrudní chirurgie jako součást kardiotorakovaskulárního centra.
  • Hrudní chirurgie poskytuje chirurgickou léčbu dospělým pacientům s onemocněními a patologickými stavy hrudního koše a jeho orgánů.
  • Hrudní chirurgie sdílí prostory, materiálně-technické vybavení i personál s odděleními kardiochirurgie a částí oddělení cévní chirurgie.
  • Oddělení disponuje 21 standardními lůžky, 13 lůžky monitorovanými, 11 lůžky RESovými, 3 operačními sály a ambulantním traktem.
  • Úzce spolupracujeme v rámci nemocnice kromě oborů našeho centra s onkologickým oddělením resp. Komplexním onkologickým centrem, plicním oddělením a plicní léčebnou, oddělením ARO, traumatologickým oddělením resp. Krajským traumacentrem, odděleními patologickým, rehabilitačním, chirurgickým, ORL, OČOCH, ortopedickým, neurochirurgickým, interním, infekčním a mnoha dalšími.
  • Hrudní chirurgie je regionálním centrovým  pracovištěm poskytující služby a konzultace zdravotnickým zařízením Jihočeského kraje zvláště v rámci holdingu Jihočeských nemocnic, v ojedinělých případech i nadregionálně.

Vzdělávání studentů

Zaměstnanci oddělení se podílejí na pregraduální výuce studentů Lékařské fakulty University Karlovy v Plzni, 2. lékařské fakulty University Karlovy v Praze a Zdravotně sociální fakulty Jihočeské university.

Lékařský tým 

Lékaři oddělení jsou členy národních i mezinárodních odborných společností - České společnosti kardiovaskulární chirurgie, České chirurgické společnosti ČLS-JEP - sekce hrudní chirurgie, České společnosti robotické chirurgie, České kardiologické společnosti a European Assotiation for CardioThoracic Surgery.

Lékaři oddělení pravidelně přednášejí na odborných konferencích a seminářích, publikují v českých i zahraničních periodicích a jsou autory několika knih s tematikou kardiochirurgie, hrudní chirurgie a cévní chirurgie. Jsou řešiteli několika mezinárodních multicentrických studií.

Cévní chirurgie 

Cévní chirurgie má v českobudějovické nemocnici mnoholetou tradici a od dubna 2022 je součástí komplexního kardiovaskulárního a thorakálního centra. Cévní chirurgie je medicínský obor zabývající se diagnostikou a především chirurgickou léčbou onemocnění tepen a žil a to zejména v rámci komplexu ischemické choroby dolních končetin, operací výdutí velkých tepen včetně aorty. Operace se provádí jak klasickým otevřeným způsobem tak i miniinvazivními popřípadě roboticky asistovanými přistupy . Do spektra cévně chirurgických výkonů patří i operace varixů a  žilní přístupy pro dialyzované pacienty. Ku prospěchu našich pacientů se cévní chirurgie posledních let opírá nejen o tradičně sofistikované chirurgické výkony, ale je ve znamení rozšiřování se o endovaskulární intervence, stentáže a miniinvazivní operace, které jsou prováděny ve spolupráci s intervenčními angiology a rentgenology.

V rámci českobudějovického traumacentra se podílíme na péči o pacienty s nejtěžšími končetinovými a dutinovými poraněními, při kterých jsou tangovány velké cévy a jsou tak potencionálně ohroženi na životě či hrozí ztráta končetiny. Spádově zajištujeme specializovanou péči o cévně chirurgické pacienty z celého jihočeského regionu.

Vzdělávání studentů

Zaměstnanci oddělení se aktivně podílejí na výuce mediků Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze i studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity.

Lékařský tým

Naši lékaři v rámci grantových i institucionálních projektů řeší některé vědecké úkoly. Výsledky své práce prezentují na českých i světových kongresech. Lékaři oddělení jsou členy řady domácích a zahraničních odborných společností.

_DSC7948 (kopie).jpg (890 KB)  _DSC7981 (kopie).jpg (1.25 MB)

_DSC7984 (kopie).jpg (1.02 MB). _DSC8021 (kopie).jpg (1.05 MB)

Naleznete nás v pavilonu C:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy