387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Onemocnění aortální chlopně

Co je aortální stenóza (zúžení)?

Aortální stenóza je degenerativní onemocnění aortální chlopně s tvorbou kalcifikací, které brání dostatečnému otevírání chlopně během srdeční systoly a tím způsobuje obstrukci výtoku krve z levé komory. Poměrně často vznikají tyto změny na vrozené bikuspidální (dvojcípé) aortální chlopni.Jaké má aortální stenóza projevy?

Aortální stenóza se vyvíjí desítky let a v časných stádiích se většinou neprojevuje. Pokud je aortální stenóza v pokročilém stadiu, zpravidla se projevuje třemi typickými příznaky:

  • dušnost
  • stenokardie (bolesti na hrudi)
  • synkopa (krátkodobá ztráta vědomí)

Jak léčíme aortální stenózu?

U většiny pacientů provádíme náhradu aortální chlopně při klasické operaci s použitím mimotělního oběhu. U velmi rizikových pacientů pak lze provést tzv. TAVI metodu, což je implantace biologické chlopenní náhrady cestou přes stehenní tepnu nebo přes srdeční hrot.

Při klasické operaci je operačním přístupem střední sternotomie (protětí hrudní kosti), a operace se provádí s použitím mimotělního oběhu v srdeční zástavě. Po aortotomii (protětí aorty) se dostáváme k postižené aortální chlopni a odstraňujeme postižené cípy chlopně. Poté našíváme novou chlopeň do původní pozice, sešíváme aortu a po obnovení srdečního rytmu je pacient postupně odpojen od mimotělního oběhu.


Co je aortální insuficience (nedomykavost)?

Aortální insuficience je onemocnění, při kterém nedostatečný kontakt cípů aortální chlopně vede ke zpětnému toku krve z aorty zpět do srdce. Může mít příčinu ve vlastní aortální chlopni nebo může být způsobena dilatací kořene aorty a anulu. Aortální insuficience se může vyvíjet delší dobu (chronická), její vznik ale může být náhlý (akutní aortální insuficience při aortální disekci).
Jaké má aortální insuficience projevy?

Chronická aortální insuficience je dlouhou dobu asymptomatická, při rozvoji onemocnění se projevuje hlavně dušností. Bolesti na hrudi nebo ztráty vědomí jsou na rozdíl od aortální stenozy méně časté.

Akutní aortální insuficience se projeví závažnými změnami stavu (bolest na hrudi, slabost, dušnost, nízký krevní tlak, zvýšená srdeční frekvence, šok, smrt).

Jak léčíme aortální insuficienci?

Při aortální insuficienci lze chlopeň nahradit chlopenní protézou  (mechanická, biologická). Zvláště u mladších pacientů je při příhodném echokardiografickém nálezu možné původní chlopeň ponechat a opravit (záchovná operace). Pacienti po takové operaci nemusí užívat antikoagulační (warfarin) či antiagregační (anopyrin) terapii a odpadá i riziko postižení umělé chlopně infekcí (infekční protézová endokarditida). Na našem pracovišti provádíme několik typů záchovných operací (operace podle Davida, Yacouba, Wheata…), s nejvhodnějším řešením Vašeho konkrétního případu Vám rádi poradíme.

Naleznete nás v pavilonu C:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy