387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Antiagregace a antikoagulace

Po některých kardiochirurgických operacích, zejména po náhradě srdečních chlopní mechanickou protézou, ale i v případě přítomnosti anuloplastického prstence po opravě (plastice) chlopní, po tzv. MAZE proceduře (způsob chirurgické léčby srdeční nepravidelnosti) nebo při nepravidelnostech srdečního rytmu, ke kterým dochází přibližně u 30 % pacientů po operaci srdce je potřebné doživotně nebo na přechodnou dobu (většinou 1- 3 měsíce) užívat léky „na ředění krve“ - antikoagulaci.

Přirozenou vlastností krve je tvořit sraženiny na smáčivých, cizorodých plochách, mezi než patří i umělé chlopně či prstence. S tendencí tvorby krevních sraženin na chlopni (riziko zablokování chlopně či embolizační příhody) souvisí potřeba užívaní protisrážlivé léčby. K omezení této schopností se používají léky (antikoagulancia), které srážení krve omezují (lidově „ředí krev“). V současné době se podává Warfarin, který má velmi stálou hladinu v organizmu a při správném podávání i malé negativní účinky. Pokud je ale podáván nesprávně, může dojít ke sražení krve na chlopni a jejímu selhání nebo embolizaci s rizikem mozkové mrtvice či jiného infarktu (při poddávkování). Naopak při předávkování se můžou objevit různě závažné známky krvácení (někdy i velmi závažné), jako krvácení z nosu, dásní, do stolice, do moče apod.

Účinnost antikoagulační léčby se sleduje laboratorním vyšetřením – tzv. INR (Quickovým testem). Požadované hodnoty INR po náhradě aortální chlopně mechanickou protézou jsou 2.0 - 2.5, po náhradě mitrální chlopně 2.5 - 3.0 (max. 3.5) a po plastice chlopně prstencem mezi 2.0. - 2.5. Tyto hodnoty se mohou lišit v případě speciálních chlopní či v přítomnosti jiného přidruženého onemocnění. Zejména zpočátku, včasně po operaci je zapotřebí častějších odběrů krve ze žíly (během hospitalizace denně, po propuštění 2 - 3x do týdne) ke stanovení a nastavení nejvhodnějšího dávkování .

V případě krvácivých komplikací existuje účinná „protiléčba“, stejně tak lze během plánovaných operačních či invazivních zákroků (např. trhání zubů) léčbu dočasně přerušit a správnou funkci chlopně zajistit podáváním látek zvaných hepariny buď formou podkožních injekcí (fraxiparin) nebo infuzí do žíly.

K užívaní Warfarinu patří i dietní omezení týkající se potravin s vyšším obsahem vitaminu K. Mezi ně patří listová zelenina (špenát, salát, kapusta, brokolice, nať z petržele, pórek), červená řepa, které se nedoporučuje konzumovat velké množství. Omezeně lze do jídelničku zařadit rajče či papriku. V malém množství lze jíst i kořenovou zeleninu, kyselou okurku, luštěniny. Ovoce kromě kiwi a avokáda můžete konzumovat volně (jestli není jiný důvod k omezení-např. cukrovka). Pokud budete jíst potraviny s vysokým obsahem vitamínu K pravidelně v přiměřeném množství, lze tomu přizpůsobit dávkování Warfarinu.

Po náhradě chlopně (nejčastěji aortální) biologickou protézou (vyrobenou z vepřového či hovězího materiálu) není nutné dlouhodobé užívaní antikoagulačních léků, postačující je tzv. antiagregační léčba, doživotní užívaní Anopyrinu.

V případě TAVI (transkatetrizační implantace aortální chlopně, cestou cév v třísle nebo přístupem mezi žebry vlevo) se po dobu alespoň 6 měsíců doporučuje užívat dvou kombinaci léku Anopyrin a Clopidogrel (Plavix, Cynt, Tagren, Trombex).

Rovněž je nutno myslet na tyto léky při všech návštěvách lékaře a vždy jej upozornit, protože zejména chirurgické i stomatologické výkony mohou být při plné dávce těchto léků nebezpečné a taky řada jiných přípravků může účinnost Warfarinu ovlivnit a mohlo by dojít k nežádoucím komplikacím.

Naleznete nás v pavilonu C:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy