387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Kardioanestezie

Komplexní anesteziologickou péči pro pacienty podstupující výkon na Kardiochirurgickém/Kardiologickém oddělení, poskytují lékaři - anesteziologové, kteří jsou specializováni v rámci oddělení ARO  -  Nemocnice České Budějovice, a.s. 

Náš tým tvoří
MUDr. Marie Dolejšková
MUDr. Adrian Szöke
MUDr. Josef Štěpán
MUDr. Dušan Zmeko 
Tel. 38787 4221

 

Anesteziologové Vás společně s kardiology a kardiochirurgy indikují a připravují k operaci, navrhují a doplňují předoperační vyšetření, určují bezpečný a vhodný způsob provedení anestézie. Před výkonem Vás lékař navštíví a vysvětlí průběh operace a anestezie, podepíše spolu s Vámi informovaný souhlas s celkovou a svodnou anestezií, a souhlas s podáním transfůzních přípravků. Zodpoví Vaše dotazy týkající se anestézie, léčby a pobytu na pooperačním oddělení.

Práce kardioanesteziologa a anesteziologické sestry se liší od běžné anesteziologické péče svým přístupem k náročnosti operace srdce a operacích na velkých cévách (vzestupná a sestupná aorta). Ty se provádí buď bez použití nebo s použitím mimotělního oběhu. Ten je obsluhován specialistou – perfuzionistou ve spolupráci s kardiochirurgem a anesteziologem. Některé kardiochirurgické operace vyžadují provedení výkonu v hypotermii nebo cirkulační zástavě. Vlastní výkon je veden v kombinaci epidurální – svodné  + celkové anestézie s intubací a napojením na přístroj pro umělou plicní ventilaci. S ohledem na délku, průběh, rozsah a charakter výkonu a přidružených onemocnění vede anesteziolog pacienta po operaci k probuzení buď na sále, nebo až na jednotce intenzivní péče – RESu.

Anesteziologové jsou také součástí týmu lékařů pracujících na pooperační jednotce intenzivní péče – RESu. Pečují o stabilitu oběhu, jeho monitoraci, rozšiřují léčbu o farmakologickou či mechanickou podporu pomocí léků nebo nasazením mechanických podpor srdce, jako je balónková kontrapulzace, ECMO -   Delta Stream  MEDOS či pulzatilních podpor pravé, levé nebo obou srdečních komor pomocí přístroje RVAD, LVAD, MEDOS - BIVAD. Podílejí se na zajištění služeb na pooperačním oddělení - RESu a informují příbuzné o zdravotním stavu nemocných.

Naleznete nás v pavilonu C:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy