387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Hrudní chirurgie

Portfolio prováděných operačních výkonů tvoří prakticky kompletní spektrum plicní a hrudní chirurgie s výjimkou chirurgie horní části zažívacího traktu – jícnu a některých celorepublikově ojedinělých  zákroků  centralizovaných do pneumoonkochirurgických  center. Provádíme zákroky akutní i elektivní, z příčin úrazových i neúrazových, při onemocněních  nádorových i nenádorových.

Semikonzervativní výkony - hrudní drenáže

Jsou prováděné vždy otevřenou operační technikou, vždy  cíleně a individuálně založené se správným poinstrumentačním managementem s cílem vyřešit patologický stav v pohrudničních dutinách. Drenujeme  pneumothoraxy, pohrudniční výpotky různých  etiologií nevhodné k punkci, hemothoraxy, empyemy.

Miniinvazivní výkony  - videotorakopie  VTS

Miniinvazivní výkny z diagnostických či léčebných důvodů - možnosti 2D i 3D optiky, operace prováděné pouze operačními porty s komplexním miniinvazivním instrumentariem včetně automatických šicích přístrojů-endostaplerů i harmonického skalpelu.

Provádíme makrobioptické odběry plic, hrudní stěny, provádíme ošetření při pneumotoraxech, resekujeme dostupné periferní plicní nádory, odstraňujeme uzliny a nádory mezihrudí, uvolňujeme plíce ze srůstů pozánětlivých a poúrazových, odstraňujeme patologické pohrudniční obsahy, provádíme pleurodesy,provádíme zákroky na hrudním sympatiku, ošetřujeme hrudní mízovod.

(Video)mediastinoskopie

(Video)mediastinoskopie – explorace předního mezihrudí při stanovování stadia onkologických onemocnění

Videoasistovaná torakoskopie VATS

Videoasistovaná torakoskopie VATS - možnost 2D i 3D kamery a optiky, operace porty a malými mezižeberními řezy, vlastní operace prováděné torakoskopickým  ale i vybraným otevřeným instrumentariem  bez použití hrudního rozvěrače.

Oproti VTS výkonům jsme schopni odstranit i méně dostupné nádory s nutností jejich palpace s jejich následnou resekcí včetně resekcí anatomických.

Roboticky asistovaná torakoskopická chirurgie (RATS) Tato metoda umožňuje provádět podobné spektrum výkonů jako u metody VATS, navíc za použití robotického systému Da Vinci X. Tento systém se skládá ze tří částí - první je tzv. konzole, kde chirurg v sedě sleduje operační pole na 3D obrazovce a ovládá jednotlivá ramena robota pomocí ručních i nožních ovladačů. Druhou částí je vlastní robot s rameny, do kterých se zakládají různé nástroje a těmi pak chirurg přes konzoli provádí vlastní operační zákrok. Třetí částí je řídící jednotka, do které je zapojena 3D kamera, ale i další elektrické části systému.

Pro pacienty je hlavní přínos tohoto postupu v minimálně invazivním způsobu operování, kdy lze provést např. lobektomii (zákrok kdy se odstraňuje celý plicní lalok s nádorem) přes 5 malých řezů délky kolem 1 cm. Pacienti díky tomu po operaci pociťují menší bolestivost, rychleji rehabilitují, rychleji se vrací do domácího prostředí a nezanedbatelný je i lepší kosmetický efekt. V současnosti jde o nejmodernější postup v chirurgické léčbě plicních nádorů s velmi dobrými dlouhodobými výsledky, což bylo potvrzeno řadou mezinárodních studií.

Invazivní otevřené operace – torakotomie, sternotomie, mediastinotomie

Z těchto přístupů je prováděna většina rozsáhlých operací hrudních a plicních. Jedná se o rozsáhlejší resekce plicní - atypické i anatomické (segmentektomie, lobektomie, bilobektomie, pneumonektomie) převážně pro nádory ale i nenádorové patologické nálezy, dále odstranění vybraných nádorů mezihrudí, resekční léčba plicního emfyzemu, chirurgická léčba pokročilejších stadií plicního empyemu-dekortikace, pleurektomie, pleurostomie, torakoplastiky, resekce hrudní stěny při nádorech, otevřené ošetření poranění plic, bránice, struktur mezihrudí, hrudní stěny, hrudní přístupy k operacím pateře.

Naleznete nás v pavilonu C:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy