387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Cévní chirurgie

Co léčíme v rámci Cévní chirurgie 

Ischemická choroba dolních končetin / ICHDK/ 

Na podkladě aterosklerotického procesu dochází k postupnému zúžování, až uzávěru tepen zejména dolních končetin, což se projevuje nejprve typickou bolestí při chůzi „ klaudikacemi “, v pokročilejších stadiích i klidovými bolestmi ev. vznikem defektu, který již bezprostředně ohrožuje končetinu jako takovou.

Pacienti jsou vyšetřování nejprve ambulantně nejčastěji angiologem:

  • klinické vyšetření
  • ultrazvuk
  • CTAG
  • AG 

Pak dle nálezů a celkového stavu jsou pacienti indikováni buď k endovaskulární miniinvazivní intervenci, či chirurgickému výkonu . Nedílnou součástí léčby je samozřejmě i léčba medikamentózní a  režimová (zákaz kouření - klíčového rizikového faktoru).

Časnější a méně pokročilá stádia se řeší roztažením pomocí „balonku„ (PTA), či navíc s implantací stentu. Zavedení do tepny se provádí nejčastěji nápichem z třísla, což je relativně bezpečné a hojení velmi rychlé v řádu dnů.

 

Angioplastika  

 

V pokročilejších stádiích při postižení tepny v delším rozsahu, nebo postižení v oblastí nevhodných pro PTA se tento úsek přemostí bypassem, či je někdy možné situaci řešit otevřením a zprůchodněním tepny endarterektomií. K bypassu využíváme buď vlastní žílu nebo protézu.

 

Příprava vlastní žíly pro bypass