387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Nabídka volných pracovních míst

Jsme nejlepší nemocnicí ČR roku 2020, 2021 a 2022.

Jsme silným, stabilním a atraktivním zaměstnavatelem. Jsme #vicneznemocnice.

Patříme mezi největší a nejmodernější zdravotnická zařízení v ČR
Dynamicky se rozvíjíme, a to nejen díky kontinuální modernizaci, ale i díky profesionálům, kteří u nás pracují. Se stejnou péčí, se kterou se staráme o naše pacienty, se věnujeme i našim zaměstnancům. Věříme, že je-li spokojený zaměstnanec, mohou být spokojeni i pacienti.

Záleží nám na Vašem rozvoji
Naše zaměstnance aktivně podporujeme v jejich odborném vzdělávání a kariérním růstu. Lékaři a ostatní zdravotníci se účastní kongresů a stáží takřka po celém světě. Atestaci u nás zvládnete v co nejkratším termínu.

Umíme Vás ocenit
Férové a motivující mzdové podmínky považujeme za naprostý základ, který díky dobrému finančnímu zdraví a kvalitní personální politice můžeme nabídnout každému zaměstnanci.

 

Vedoucí funkce

Pozice / PracovištěOddělení
Výběrové řízení na obsazení pozice primáře Patologického oddělení Patologické oddělení
Výběrové řízení na obsazení pozice primáře Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Lékaři / Farmaceuti

Pozice / PracovištěOddělení
Lékař/ka do ambulance praktického lékaře pro dospělé / ambulance pracovního lékařství
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
Pracovní lékařství
Lékař/lékařka pro Urologické oddělení
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
Urologické odd.
Lékař/lékařka pro Radiologické oddělení
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
Radiologické oddělení
Lékař/lékařka pro Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie
Lékař/lékařka pro Oddělení urgentního příjmu
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
Oddělení urgentního příjmu
Lékař/lékařka pro Interní oddělení
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
Interní odd.
Farmaceut/farmaceutka
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
Lékárna
Lékař/lékařka pro Onkologické oddělení, odbornost radiační onkologie
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
Onkologické odd.
Lékař/lékařka pro Psychiatrické oddělení se specializací dětská a dorostová psychiatrie
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
Psychiatrické odd.
Lékař pro Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (ORL)
Lékař/lékařka pro Gynekologicko-porodnické oddělení Gynekologicko-porodnického oddělení
Lékař/lékařka pro Oční oddělení Oční odd.
Lékař/lékařka pro Psychiatrické oddělení se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie pro dospělé Psychiatrické odd.
Lékař/lékařka pro Patologické oddělení Patologické oddělení
Lékař/lékařka pro ARO ARO
Lékař/lékařka pro Transfúzní oddělení Transfúzní oddělení
Lékař/lékařka pro Neonatologické oddělení Neonatologické odd.
Lékař/lékařka pro 1. oddělení následné péče Následná péče 1
Lékař/lékařka pro 2. oddělení následné péče Následná péče 2
Lékař/lékařka pro Léčebnu tuberkulózy a respiračních onemocnění Plicní léčebna
Lékař/lékařka pro Oddělení nukleární medicíny Nukleární mediciny
Lékař/lékařka pro Onkologické oddělení, odbornost klinická onkologie Onkologické odd.
Lékař/lékařka pro Kardiologické oddělení Kardiologie
Lékař/lékařka pro Laboratoř klinické mikrobiologie Laboratoř lékařské mikrobiologie
Lékař/lékařka pro oddělení Plicní a TBC Plicní a TBC
Lékař/lékařka pro klinickou hematologii Klin. hematol .- ambulance
Lékař/lékařka pro Neurologické oddělení Neurologické odd.
Lékař/lékařka pro Oddělení úrazové chirurgie Úrazová chirurgie

Ostatní zdravotničtí pracovníci

Pozice / PracovištěOddělení
Záchranář/Všeobecná sestra Jednotky intenzivní a resuscitační péče - koronární jednotky Kardiocentra (JIRP-KJ)
S možností získat náborový příspěvek 100.000 Kč
Kardiologie
Dětská sestra pro Neonatologické oddělení
S možností získat náborový příspěvek 100.000 Kč
Neonatologické odd.
Farmaceutický asistent/Farmaceutická asistentka pro nemocniční lékárnu
S možností získat náborový příspěvek 100.000 Kč
Lékárna výdejna
Perioperační sestra - Centrální operační sály - Oddělení úrazové chirurgie
S možností získat náborový příspěvek 100.000 Kč
Centrální operační sály
Dětská sestra pro Dětské oddělení
S možností získat náborový příspěvek 100.000 Kč
Dětské odd.
Radiologický fyzik/klinický radiologický fyzik na Radiologické oddělení
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
Radiologické oddělení
Ergoterapeut(ka) pro Rehabilitační oddělení Rehabilitační odd.
Radiologický fyzik nebo klinický radiologický fyzik pro radioterapii pro Onkologické oddělení Onkologické odd.
Všeobecná sestra, zdravotnický záchranář na resuscitační stanici Kardiochirurgie, hrudní a cévní chirurgie Kardiochirurgie a hrudní chirurgie
Radiologický asistent Radiologické oddělení
Biomedicínský technik / Biomedicínský inženýr
Všeobecná sestra pro oddělení úrazové chirurgie Úrazová chirurgie
Perioperační sestra na Centrální operační sály Centrální operační sály
Všeobecná sestra pro chirurgické oddělení Chirurgické odd.
Všeobecná sestra Anesteziologicko-resuscitační oddělení ARO
Všeobecná sestra
Porodní asistentka Gynekologicko-porodnického oddělení
Porodní asistentka se specializací pro perioperační péči v gynekologii a porodnictví Gynekologicko-porodnického oddělení