387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Nabídka volných pracovních míst
AKTUÁLNĚ HLEDÁME

 

Lékaři / Farmaceuti

Pozice / PracovištěOddělení
Lékař/lékařka pro Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie
Lékař/lékařka pro Oddělení urgentního příjmu
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
Oddělení urgentního příjmu
Lékař/lékařka pro ARO
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
ARO
Lékař/lékařka pro Onkologické oddělení, odbornost klinická onkologie
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
Onkologické odd.
Lékař/lékařka pro Onkologické oddělení, odbornost radiační onkologie
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
Onkologické odd.
Lékař/lékařka pro Urologické oddělení Urologické odd.
Lékař/lékařka pro Radiologické oddělení Radiologické oddělení
Lékař/lékařka pro Psychiatrické oddělení se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie pro dospělé Psychiatrické odd.
Lékař/lékařka pro Patologické oddělení Patologické oddělení
Lékař/lékařka pro Transfúzní oddělení Transfúzní oddělení
Lékař/lékařka pro Interní oddělení Interní odd.
Lékař/lékařka pro 1. oddělení následné péče Následná péče 1
Lékař/lékařka pro 2. oddělení následné péče Následná péče 2
Lékař/lékařka pro Léčebnu tuberkulózy a respiračních onemocnění Plicní léčebna
Farmaceut/Farmaceutka Lékárna
Lékař/lékařka pro Oddělení nukleární medicíny Nukleární mediciny
Lékař/lékařka pro Kardiologické oddělení Kardiologie
Lékař/lékařka pro Laboratoř klinické mikrobiologie Laboratoř lékařské mikrobiologie
Lékař/lékařka pro oddělení Plicní a TBC Plicní a TBC
Lékař/lékařka pro klinickou hematologii Klin. hematol .- ambulance
Lékař/lékařka pro Oddělení úrazové chirurgie Úrazová chirurgie
Chirurg pro Oddělení kardiochirurgie, hrudní chirurgie a cévní chirurgie Kardiochirurgie a hrudní chirurgie
Lékař/lékařka pro Psychiatrické oddělení se specializací dětská a dorostová psychiatrie Psychiatrické odd.

Ostatní zdravotničtí pracovníci

Pozice / PracovištěOddělení
Dětská sestra pro Neonatologické oddělení
S možností získat náborový příspěvek 100.000 Kč
Neonatologické odd.
Perioperační sestra - Centrální operační sály - Neurochirurgické oddělení, Oddělení úrazové chirurgie
S možností získat náborový příspěvek 100.000 Kč
Centrální operační sály
Dětská sestra pro Dětské oddělení
S možností získat náborový příspěvek 100.000 Kč
Dětské odd.
Všeobecná sestra pro oddělení úrazové chirurgie Úrazová chirurgie
Perioperační sestra na Centrální operační sály Centrální operační sály
Všeobecná sestra pro chirurgické oddělení Chirurgické odd.
Všeobecná sestra Anesteziologicko-resuscitační oddělení ARO
Všeobecná sestra
Sestra Jednotky intenzivní a resuscitační péče - koronární jednotky Kardiocentra (JIRP-KJ) Kardiologie
Farmaceutický asistent/Farmaceutická asistentka pro nemocniční lékárnu Lékárna výdejna
Nutriční terapeut/terapeutka Stravovací
Porodní asistentka Gynekologicko-porodnického oddělení
Všeobecná nebo praktická sestra na oddělení Centrální sterilizace Centrální sterilizace
Porodní asistentka se specializací pro perioperační péči v gynekologii a porodnictví Gynekologicko-porodnického oddělení

Nezdravotničtí pracovníci

Pozice / Pracoviště Oddělení
Biomedicínský inženýr/technik