387 87 11 11
Víc než nemocnice.

STIPENDIJNÍ PROGRAM Nemocnice České Budějovice, a.s je určen zájemcům z řad studentů vyšších odborných škol, vybraných fakult vysokých škol a lékařských fakult. 

Stipendia jsou navázána na profese, u kterých nabízí Nemocnice České Budějovice, a.s. NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK - https://www.nemcb.cz/pracovni-prilezitosti/

Stipendia vizuál.jpg (608 KB)

 

Poskytnutí stipendia v plné výši je podmíněno:

(i) zařazením Studenta do systému stipendií (uzavřením smlouvy o poskytnutí stipendia a o budoucí pracovní smlouvě, dále jen „Smlouva“), ke kterému dojde na základě jeho žádosti, motivačního dopisu a případně osobního pohovoru, bude-li k němu Student pozván,

(ii) řádným a včasným plněním studijních povinností Studentem v souladu se studijním či učebním plánem příslušného studijního programu (příp. jiným předepsaným studijním harmonogramem, není-li pro studium Studenta předepsán studijní či učební plán), zejména řádným a včasným složením předvídaných zápočtů, zkoušek a plněním jiných studijních povinností Studenta,

(iii) uzavřením pracovní smlouvy s Nemocnicí, bude-li k němu Nemocnicí vyzván, nedohodnou-li se strany jinak,

(iv) setrváním v pracovním poměru u Nemocnice založeném výše uvedenou pracovní smlouvou po tolik měsíců, po kolik Student pobíral od Nemocnice stipendium. 


Stipendia jsou poskytována ve výši 5 000,- / 10 000,- Kč měsíčně. 

Máte zájem o stipendium, ale pro danou profesi NENÍ vypsán náborový příspěvek? Ozvěte se nám na hr@nemcb.cz.

Podrobnější informace o stipendiích získáte na emailu: stipendia@nemcb.cz nebo na telefonní lince 387 872 111 a 387 872 112.

TĚŠÍME SE NA VÁS.