387 87 11 11
Víc než nemocnice.

STUDIJNÍ STIPENDIA

S ohledem na potřebu personálního zabezpečení poskytování zdravotních služeb nemocnicí a s rostoucím nedostatkem nelékařského zdravotnického personálu na určitých odděleních nemocnice, zavádí nemocnice Motivační politiku pro studenty.

Komu je Motivační politika určena?

 • Budoucím zaměstnancům nemocnice, studentům posledních ročníků vybraných studijných programů a oborů vysokých škol a vyšších odborných škol uvedených níže, kteří s nemocnicí po ukončení studia uzavřou pracovněprávní vztah (pracovní poměr) a personálně zajistí posílení poskytování zdravotních služeb nemocnicí po sjednanou dobu.
 • Studentům příslušné vyšší odborné školy studujícím tříletý vzdělávací program diplomovaná všeobecná sestra, a to v prezenční formě studia, ve 3. ročníku.
 • Studentům příslušné fakulty příslušné vysoké školy, studujícím některý z níže uvedených tříletých bakalářských studijních programů v oboru uvedeném níže, a to v prezenční formě studia, ve 3. ročníku.
  • studijní program ošetřovatelství, obor všeobecná sestra
  • studijní program porodní asistence, obor porodní asistentka
  • studijní program specializace ve zdravotnictví, obor zdravotnický záchranář
  • studijní program specializace ve zdravotnictví, obor radiologický asistent
 • Studentům příslušné fakulty příslušné vysoké školy studujícím dvouletý magisterský studijní program (navazující na bakalářský studijní program) v některém z níže uvedených oborů, a to v prezenční formě studia, ve 2. ročníku. 

Studijní program

Obor

i. Ošetřovatelství:

Ošetřovatelská  péče v interních oborech

 

Ošetřovatelská  péče v chirurgických oborech

 

Ošetřovatelská  péče v geriatrii

 

Ošetřovatelská  péče v pediatrii

 

Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech

ii. Specializace ve zdravotnictví:

Perioperační péče

 

Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

 

Komunitní péče v porodní asistenci

 

Intenzivní péče

 

Intenzivní péče v porodní asistenci

Co mohou studenti získat? 

Stipendium, tj. pravidelnou měsíční platbu v penězích.

Doporučený postup podání žádosti o stipendium

Projevit zájem o získání stipendia musí student především podáním žádosti o stipendium na vzorovém formuláři. 

Postup podání žádosti:

 • stáhnout si vzor žádosti,
 • žádost vyplnit a podepsat (včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, pokud student se zpracováním osobních údajů souhlasí),
 • vytisknout ji,
 • nechat ji potvrdit příslušnou fakultou či školou,
 • naskenovanou žádost  spolu se souhlasem o zpracování osobních údajů odeslat na e-mail stipendia@nemcb.cz,
 • pokud bude student vyzván k uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia a o budoucí pracovní smlouvě, předat nemocnici originál potvrzené žádosti, a to kdykoli před uzavřením této smlouvy.

Na základě podané žádosti může být student pozván k osobnímu pohovoru a případnému projednání žádosti.  Datum případného projednání žádosti, bude-li k němu student vyzván, bude studentovi sděleno na adresu, kterou uvede v žádosti o stipendium.

V případě, že nemocnice vybere studenta jako vhodného příjemce stipendia, bude mezi nemocnicí a studentem uzavřená výše uvedená smlouva, k jejímuž uzavření bude student nemocnicí vyzván.

Podrobnější informace můžete získat u p. Traplové – zaměstnanecké oddělení, tel.:  38787 2111, nebo na mail stipendia@nemcb.cz.