387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Nabídka volných pracovních míst
AKTUÁLNĚ HLEDÁME

 

Administrativa

Pozice / PracovištěOddělení
Samostatná účetní – pokladní Ekonomické oddělení

Lékaři / Farmaceuti

Pozice / PracovištěOddělení
Lékař/lékařka pro Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie S možností získat náborový příspěvek 300 000 – 500 000 Kč Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie
Lékař/lékařka pro Oddělení urgentního příjmu S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč Oddělení urgentního příjmu
Lékař/lékařka pro ARO S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč ARO
Lékař/lékařka pro Onkologické oddělení, odbornost klinická onkologie S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč Onkologické odd.
Lékař/lékařka pro Onkologické oddělení, odbornost radiační onkologie S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč Onkologické odd.
Lékař/lékařka pro Gynekologicko-porodnické oddělení Gynekologicko-porodnického oddělení
Lékař/lékařka pro Gastroenterologické oddělení Gastroenterologické odd.
Lékař/lékařka pro Ortopedické oddělení Ortopedické odd.
Lékař/lékařka pro Patologické oddělení Patologické oddělení
Lékař/lékařka pro Radiologické oddělení Radiologické oddělení
Lékař/lékařka pro Transfúzní oddělení Transfúzní oddělení
Lékař/lékařka pro Interní oddělení Interní odd.
Lékař/lékařka pro 1. oddělení následné péče Následná péče 1
Lékař/lékařka pro 2. oddělení následné péče Následná péče 2
Lékař/lékařka pro Léčebnu tuberkulózy a respiračních onemocnění Plicní léčebna (DA)
Farmaceut/Farmaceutka Lékárna
Lékař/lékařka pro Oddělení nukleární medicíny Nukleární mediciny
Lékař/lékařka pro Laboratoř klinické mikrobiologie Laboratoř lékařské mikrobiologie
Lékař/lékařka pro oddělení Plicní a TBC Plicní a TBC
Lékař/lékařka pro klinickou hematologii Klin. hematol .- ambulance
Lékař/lékařka pro Oddělení úrazové chirurgie Úrazová chirurgie
Chirurg pro Oddělení kardiochirurgie, hrudní chirurgie a cévní chirurgie Kardiochirurgie a hrudní chirurgie
Lékař/lékařka pro Psychiatrické oddělení se specializací dětská a dorostová psychiatrie Psychiatrické odd.

Ostatní zdravotničtí pracovníci

Pozice / PracovištěOddělení
Dětská sestra pro Neonatologické oddělení S možností získat náborový příspěvek Neonatologické odd.
Dětská sestra pro Dětské oddělení S možností získat náborový příspěvek Dětské odd.
Perioperační sestra pro oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie
Všeobecná sestra pro oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie
Perioperační sestra na Oddělení kardiochirurgie, hrudní chirurgie a cévní chirurgie Kardiochirurgie a hrudní chirurgie
Všeobecná sestra Anesteziologicko-resuscitační oddělení ARO
Všeobecná sestra, zdravotnický záchranář na resuscitační stanici Oddělení kardiochirurgie, hrudní chirurgie a cévní chirurgie Kardiochirurgie a hrudní chirurgie
Perioperační sestra na Centrální operační sály (úsek úrazová chirurgie) Centrální operační sály
Všeobecná sestra na Arytmologický sál Kardiologie
Všeobecná sestra
Sestra Jednotky intenzivní a resuscitační péče - koronární jednotky Kardiocentra (JIRP-KJ) Kardiologie
Farmaceutický asistent/Farmaceutická asistentka pro nemocniční lékárnu Lékárna výdejna
Praktická sestra na oddělení Centrální sterilizace Centrální sterilizace
Nutriční terapeut/terapeutka Stravovací
Porodní asistentka Gynekologicko-porodnického oddělení