387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Nabídka volných pracovních míst

Jsme nejlepší nemocnicí ČR roku 2020, 2021 a 2022.

Jsme silným, stabilním a atraktivním zaměstnavatelem. Jsme #vicneznemocnice.

Patříme mezi největší a nejmodernější zdravotnická zařízení v ČR
Dynamicky se rozvíjíme, a to nejen díky kontinuální modernizaci, ale i díky profesionálům, kteří u nás pracují. Se stejnou péčí, se kterou se staráme o naše pacienty, se věnujeme i našim zaměstnancům. Věříme, že je-li spokojený zaměstnanec, mohou být spokojeni i pacienti.

Záleží nám na Vašem rozvoji
Naše zaměstnance aktivně podporujeme v jejich odborném vzdělávání a kariérním růstu. Lékaři a ostatní zdravotníci se účastní kongresů a stáží takřka po celém světě. Atestaci u nás zvládnete v co nejkratším termínu.

Umíme Vás ocenit
Férové a motivující mzdové podmínky považujeme za naprostý základ, který díky dobrému finančnímu zdraví a kvalitní personální politice můžeme nabídnout každému zaměstnanci.

 

Lékaři / Farmaceuti

Pozice / PracovištěOddělení
Lékař/ka do ambulance praktického lékaře pro dospělé / ambulance pracovního lékařství
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
Pracovní lékařství
Lékař/lékařka pro Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie
Lékař/lékařka pro Oddělení urgentního příjmu
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
Oddělení urgentního příjmu
Lékař/lékařka pro Interní oddělení
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
Interní odd.
Lékař/lékařka pro Onkologické oddělení, odbornost klinická onkologie
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
Onkologické odd.
Lékař/lékařka pro Onkologické oddělení, odbornost radiační onkologie
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
Onkologické odd.
Lékař/lékařka pro Gynekologicko-porodnické oddělení Gynekologicko-porodnického oddělení
Lékař/lékařka pro Oční oddělení Oční odd.
Lékař/lékařka pro Urologické oddělení Urologické odd.
Lékař/lékařka pro Radiologické oddělení Radiologické oddělení
Lékař/lékařka pro Psychiatrické oddělení se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie pro dospělé Psychiatrické odd.
Lékař/lékařka pro Patologické oddělení Patologické oddělení
Lékař/lékařka pro ARO ARO
Lékař/lékařka pro Transfúzní oddělení Transfúzní oddělení
Lékař/lékařka pro 1. oddělení následné péče Následná péče 1
Lékař/lékařka pro 2. oddělení následné péče Následná péče 2
Lékař/lékařka pro Léčebnu tuberkulózy a respiračních onemocnění Plicní léčebna
Farmaceut/Farmaceutka Lékárna
Lékař/lékařka pro Oddělení nukleární medicíny Nukleární mediciny
Lékař/lékařka pro Kardiologické oddělení Kardiologie
Lékař/lékařka pro Laboratoř klinické mikrobiologie Laboratoř lékařské mikrobiologie
Lékař/lékařka pro oddělení Plicní a TBC Plicní a TBC
Lékař/lékařka pro klinickou hematologii Klin. hematol .- ambulance
Lékař/lékařka pro Oddělení úrazové chirurgie Úrazová chirurgie
Lékař/lékařka pro Neurologické oddělení Neurologické odd.
Lékař/lékařka pro Psychiatrické oddělení se specializací dětská a dorostová psychiatrie Psychiatrické odd.

Ostatní zdravotničtí pracovníci

Pozice / PracovištěOddělení
Záchranář/Sestra Jednotky intenzivní a resuscitační péče - koronární jednotky Kardiocentra (JIRP-KJ)
S možností získat náborový příspěvek 100.000 Kč
Kardiologie
Farmaceutický asistent/Farmaceutická asistentka pro nemocniční lékárnu
S možností získat náborový příspěvek 100.000 Kč
Lékárna výdejna
Perioperační sestra - Centrální operační sály - Neurochirurgické oddělení, Oddělení úrazové chirurgie
S možností získat náborový příspěvek 100.000 Kč
Centrální operační sály
Dětská sestra pro Dětské oddělení
S možností získat náborový příspěvek 100.000 Kč
Dětské odd.
Všeobecná sestra pro Gastroenterologické oddělení - ambulantní část Gastroenterologické odd.
Biomedicínský technik / Biomedicínský inženýr
Všeobecná sestra pro oddělení úrazové chirurgie Úrazová chirurgie
Perioperační sestra na Centrální operační sály Centrální operační sály
Všeobecná sestra pro chirurgické oddělení Chirurgické odd.
Dětská sestra pro Neonatologické oddělení Neonatologické odd.
Všeobecná sestra Anesteziologicko-resuscitační oddělení ARO
Všeobecná sestra
Nutriční terapeut/terapeutka Stravovací
Porodní asistentka Gynekologicko-porodnického oddělení
Porodní asistentka se specializací pro perioperační péči v gynekologii a porodnictví Gynekologicko-porodnického oddělení