387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Nabídka volných pracovních míst

Jsme nejlepší nemocnicí ČR roku 2020, 2021 a 2022.

Jsme silným, stabilním a atraktivním zaměstnavatelem. Jsme #vicneznemocnice.

Patříme mezi největší a nejmodernější zdravotnická zařízení v ČR
Dynamicky se rozvíjíme, a to nejen díky kontinuální modernizaci, ale i díky profesionálům, kteří u nás pracují. Se stejnou péčí, se kterou se staráme o naše pacienty, se věnujeme i našim zaměstnancům. Věříme, že je-li spokojený zaměstnanec, mohou být spokojeni i pacienti.

Záleží nám na Vašem rozvoji
Naše zaměstnance aktivně podporujeme v jejich odborném vzdělávání a kariérním růstu. Lékaři a ostatní zdravotníci se účastní kongresů a stáží takřka po celém světě. Atestaci u nás zvládnete v co nejkratším termínu.

Umíme Vás ocenit
Férové a motivující mzdové podmínky považujeme za naprostý základ, který díky dobrému finančnímu zdraví a kvalitní personální politice můžeme nabídnout každému zaměstnanci.

 

Administrativa

Pozice / PracovištěOddělení
Mzdová účetní Personální oddělení

Lékaři / Farmaceuti

Pozice / PracovištěOddělení
Lékař/lékařka pro Interní oddělení
S možností získat náborový příspěvek 300 000 – 1 000 000 Kč
Interní odd.
Praktický zubní lékař
S možností získat náborový příspěvek 300 000 – 500 000 Kč
Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie
Lékař/lékařka pro Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie
S možností získat náborový příspěvek 300 000 – 500 000 Kč
Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie
Lékař pro Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
Oddělení otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (ORL)
Lékař/ka do ambulance praktického lékaře pro dospělé / ambulance pracovního lékařství
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
Pracovní lékařství
Lékař/lékařka pro Urologické oddělení
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
Urologické odd.
Lékař/lékařka pro Radiologické oddělení
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
Radiologické oddělení
Lékař/lékařka pro Oddělení urgentního příjmu
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
Oddělení urgentního příjmu
Lékař/lékařka pro ARO
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
ARO
Farmaceut/farmaceutka
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
Lékárna
Lékař/lékařka pro Onkologické oddělení, odbornost radiační onkologie
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
Onkologické odd.
Lékař/lékařka pro oddělení Plicní a TBC
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
Plicní a TBC
Lékař/lékařka pro Psychiatrické oddělení se specializací dětská a dorostová psychiatrie
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
Psychiatrické odd.
Lékař/lékařka pro Neurochirurgické oddělení Neurochirurgické odd.
Lékař/lékařka pro Gynekologicko-porodnické oddělení Gynekologicko-porodnického oddělení
Lékař/lékařka pro Psychiatrické oddělení se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie pro dospělé Psychiatrické odd.
Lékař/lékařka pro Patologické oddělení Patologické oddělení
Lékař/lékařka pro Transfúzní oddělení Transfúzní oddělení
Lékař/lékařka pro Neonatologické oddělení Neonatologické odd.
Lékař/lékařka pro 1. oddělení následné péče Následná péče 1
Lékař/lékařka pro 2. oddělení následné péče Následná péče 2
Lékař/lékařka pro Léčebnu tuberkulózy a respiračních onemocnění Plicní léčebna
Lékař/lékařka pro Oddělení nukleární medicíny Nukleární mediciny
Lékař/lékařka pro Onkologické oddělení, odbornost klinická onkologie Onkologické odd.
Lékař/lékařka pro Kardiologické oddělení Kardiologie
Lékař/lékařka pro Laboratoř klinické mikrobiologie Laboratoř lékařské mikrobiologie
Lékař/lékařka pro klinickou hematologii Klin. hematol .- ambulance
Chirurg pro Oddělení kardiochirurgie, hrudní chirurgie a cévní chirurgie Kardiochirurgie a hrudní chirurgie
Lékař/lékařka pro Neurologické oddělení Neurologické odd.
Lékař/lékařka pro Oddělení úrazové chirurgie Úrazová chirurgie

Ostatní zdravotničtí pracovníci

Pozice / PracovištěOddělení
Dětská sestra pro Dětské oddělení
S možností získat náborový příspěvek 100.000 Kč
Dětské odd.
Dětská sestra pro Neonatologické oddělení
S možností získat náborový příspěvek 100.000 Kč
Neonatologické odd.
Farmaceutický asistent/Farmaceutická asistentka pro nemocniční lékárnu
S možností získat náborový příspěvek 100.000 Kč
Lékárna výdejna
Perioperační sestra - Centrální operační sály - Oddělení úrazové chirurgie
S možností získat náborový příspěvek 100.000 Kč
Centrální operační sály
Záchranář/Všeobecná sestra Jednotky intenzivní a resuscitační péče - koronární jednotky Kardiocentra (JIRP-KJ)
S možností získat náborový příspěvek 100.000 Kč
Kardiologie
Radiologický fyzik nebo klinický radiologický fyzik pro radioterapii pro Onkologické oddělení
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
Onkologické odd.
Radiologický fyzik/klinický radiologický fyzik na Radiologické oddělení
S možností získat náborový příspěvek 150 000 – 500 000 Kč
Radiologické oddělení
Sanitář na oddělení Centrální operační sály Centrální operační sály
Fyzioterapeut/ka Rehabilitační odd.
Porodní asistentka pro Neonatologické oddělení Neonatologické odd.
Všeobecná sestra, zdravotnický záchranář na resuscitační stanici Oddělení kardiochirurgie, hrudní a cévní chirurgie Kardiochirurgie a hrudní chirurgie
Radiologický asistent Radiologické oddělení
Biomedicínský technik / Biomedicínský inženýr
Všeobecná sestra pro Oddělení úrazové chirurgie Úrazová chirurgie
Perioperační sestra na Centrální operační sály Centrální operační sály
Všeobecná sestra pro Chirurgické oddělení Chirurgické odd.
Všeobecná sestra Anesteziologicko-resuscitační oddělení ARO
Všeobecná sestra
Sanitář
Porodní asistentka Gynekologicko-porodnického oddělení
Všeobecná nebo praktická sestra na oddělení Centrální sterilizace Centrální sterilizace
Porodní asistentka se specializací pro perioperační péči v gynekologii a porodnictví Gynekologicko-porodnického oddělení
Ortoptista Oční odd.