387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Základní charakteristika Laboratoře klinické mikrobiologie (LKMB)

 

NEMCB_portréty-888 - MUDr. Magda Balejová.jpg (2.81 MB)

MUDr. Magda Balejová - vedoucí laboratoře

 

Jméno Telefon E-mail
Sekretariát  387 873 701 mikrobiologie@nemcb.cz
Pracoviště bakteriologie 387 873 701 bakteriologie@nemcb.cz
Pracoviště parazitologie a mykologie 387 873 761 mykolog@nemcb.cz
Pracoviště virologie  387 873 651 virologie@nemcb.cz

 

LKMB tvoří Pracoviště bakteriologie, Pracoviště parazitologie a mykologie a Pracoviště virologie. Součástí Pracoviště bakteriologie je Antibiotické středisko (ATB) a laboratoř TBC.

 • Pracovníci laboratoře provádějí mikrobiologickou diagnostiku infekčních onemocnění a jejich komplikací v nemocniční, ambulantní i primární péči.
 • Poskytují konzultace k odběru vzorků, k interpretaci laboratorních výsledků a k antimikrobiální terapii.
 • ATB středisko spolupracuje na celostátním monitorování rezistence vybraných patogenů, které organizuje Národní referenční laboratoř pro antibiotika. Účastní se na celoevropském projektu European Antimicrobial Surveillance Network (EARS-Net), koordinovaném Evropským centrem pro prevenci a kontrolu infekcí (ECDC).
 • Vybraní pracovníci jsou zapojeni do pracovního Antibiotického týmu NCB, který se zabývá aktivním ovlivňováním optimálního používání antibiotik. 
 • Laboratoř zajišťuje specializovaná vyšetření nebo konfirmaci výsledků ve smluvních laboratořích. 

Laboratoř se podílí na

 • sledování epidemiologicky závažných infekcí a sledování a prevence infekčních komplikací u hospitalizovaných pacientů
 • kontrole účinnosti sterilizátorů a autoklávů NCB ve spolupráci s Pracovištěm epidemiologie NCB
 • kontrole sterility transfúzních přípravků a souvisejících vzorků pro Transfúzní oddělení NCB
 • kontrole sterility mateřského mléka pro Neonatologické oddělení NCB
 • monitoringu prostředí čistých prostor centrální přípravny cytostatik pro Lékárnu NCB
 • monitoring prostředí čistých prostor přípravny radiofarmak pro Oddělení nukleární medicíny
 • monitoring prostředí čistých prostor přípravny autovakcín pro Pracoviště klinické imunologie

Vzdělávání studentů

Laboratoř spolupracuje při výuce i vzdělávání studentů Střední zdravotnické školy v Českých Budějovicích a poskytuje vzdělávání postgraduálně studujícím lékařům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům při jejich přípravě na atestaci v oboru Lékařská mikrobiologie.

Věda a výzkum

Součástí činnosti odborných pracovníků LKMB je i aktivní účast na výzkumných úkolech a odborných studiích. 

Laboratorní příručka LKMB zde.

 

Naleznete nás v pavilonu L:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy