387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Laboratoř molekulární biologie a genetiky (LMBG)

NEMCB_portréty-448 - Mgr. Ondřej Scheinost.jpg (2.94 MB)
Mgr. Ondřej Scheinost - vedoucí laboratoře
Natalja Piskunová - zástupce vedoucího laboratoře
 

Laboratoř molekulární biologie a genetiky (LMBG) se zabývá specializovanou diagnostikou na úrovni nukleových kyselin a cytogenetickou analýzou. Jedná se o multioborovou laboratoř, která provádí analýzu vzorků pro většinu pracovišť nemocnice i pro spádovou oblast Jihočeského kraje. 

V oblasti extrahumánního genomu zajišťuje LMBG diagnostiku virových, bakteriálních a parazitárních onemocnění včetně sledování úspěšnosti léčby. Analýzu změn lidského genomu provádí zejména v oblastech hematologie, vrozených vývojových vad, diagnostiky solidních tumorů, farmakogenetiky a biodozimetrie. Laboratoř se podílí na pregraduálním a postgraduálním vzdělávání, aktivně se účastní výzkumných úkolů a spolupracuje při tvorbě odborných studií.

Pro veřejnost laboratoř zajišťuje po předchozí telefonické domluvě za úhradu vyšetření otcovství (paternity), tzv. test určení otcovství.

 

Seznam vyšetření a jednotlivé žádanky

Laboratorní příručka Laboratoře molekulární biologie a genetiky
Žádanka - Extrahumánní genom
Žádanka - Humánní genom
Žádanka - IS genetika
Žádanka - NGS

Naleznete nás v pavilonu L:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy