387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Základní charakteristika Laboratoře klinické chemie, hematologie a imunologie (LKCHI)

NEMCB_portréty-917 - Ing. Marie Kašparová.jpg (3.09 MB)
 
Ing. Marie Kašparová - vedoucí laboratoře
Ing. Josef Gottwald - zástupce vedoucí laboratoře
Tel.: 38787 3523
E-mail: biochemie@nemcb.cz
 

Laboratoř klinické chemie, hematologie a imunologie (LKCHI) je multioborovou laboratoří, která zahrnuje tři oborová pracoviště: Pracoviště klinické chemie, Pracoviště hematologie a Pracoviště imunologie. LKCHI poskytuje služby nemocničním i externím žadatelům. Prováděná vyšetření jsou určena pro potřeby pacientů pojištěných u zdravotních pojišťoven v ČR, v tomto případě hrazená danou pojišťovnou, nebo pro potřeby oprávněných orgánů a samoplátců, kteří chtějí provést laboratorní vyšetření na vlastní žádost a jsou hrazená žadatelem.

Pracoviště klinické chemie (PKCH)

Pracoviště klinické chemie (PKCH) provádí v nepřetržitém provozu komplex laboratorních diagnostických vyšetření. Kromě běžných biochemických vyšetření krve a moče zajišťuje i analýzy z oblasti vnitřního prostředí, likvorologie a terapeutického monitorování léčiv, vyšetření z oblasti nádorových markerů, kardiálních markerů, endokrinologie, časných markerů sepse, vitamínů a kostního metabolizmu. Součástí pracoviště je Pracoviště klinické a soudní toxikologie, které provádí laboratorní vyšetření z oblasti toxikologie pro klinické i  forenzní účely.

Pracoviště hematologie (PHEM)

Pracoviště hematologie (PHEM) pracuje v nepřetržitém režimu a zaměřuje se na diagnostiku onemocnění krve a poruch krevního srážení. Kromě vyšetření plné krve se zde provádí také cytologické hodnocení aspirátu kostní dřeně. PHEM úzce spolupracuje v rámci NCB se specializovanými hematologickými ambulancemi pro dospělé i dětské pacienty.

Pracoviště imunologie (PIMU)

Pracoviště imunologie (PIMU) provádí rozsáhlé spektrum imunologických vyšetření pro diagnostiku, sledování průběhu a léčby imunopatologických stavů, která zahrnují specializované metody pro stanovení kvantitativního i funkčního stavu složek humorální a buněčné imunity, systémových i orgánových autoimunitních onemocnění a alergií. Ve spolupráci s ostatními laboratořemi se PIMU také podílí na diagnostice některých infekčních onemocnění, onkohematologických chorob a vyšetření likvorey. 

PIMU v rámci NEMCB úzce spolupracuje s Centrem klinické imunologie.

Vzdělávání studentů a výzkum

Součástí činnosti pracovníků LKCHI je účast na pregraduálním a postgraduálním vzdělávání různých kategorií zdravotnických pracovníků, aktivní účast na výzkumných úkolech a odborných studiích.

Pracovníci LKCHI spolupracují při výuce studentů SZŠ v Českých Budějovicích a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Laboratorní příručka LKCHI zde

Naleznete nás v pavilonu L:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy