387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Pracoviště klinické chemie (PKCH)

NEMCB_portréty-917 - Ing. Marie Kašparová.jpg (3.09 MB)
 
Ing. Marie Kašparová - Vedoucí pracoviště 
Ing. Josef Gottwald - Zástupce vedoucí pracoviště
Tel.: 38787 3523
E-mail: biochemie@nemcb.cz
 

Pracoviště klinické chemie (PKCH) provádí v nepřetržitém provozu komplex laboratorních diagnostických vyšetření, od základních biochemických testů, až po vysoce specializované analýzy. PKCH se vnitřně dělí na čtyři pracoviště.

Jádrem PKCH jsou pracoviště CORE I a II, zajišťující kromě běžných biochemických vyšetření krve a moče i analýzy z oblasti vnitřního prostředí; likvorologie a terapeutického monitorování léčiv. Pracoviště poskytuje služby v nepřetržitém provozu. Součástí automatizované analýzy jsou mimo jiné vyšetření z oblasti nádorových markerů, kardiálních markerů, endokrinologie, časných markerů sepse, vitamínů a kostního metabolizmu.

Pracoviště klinické a soudní toxikologie provádí jak laboratorní vyšetření z oblasti klinické toxikologie (akutní intoxikace, návykové látky, aj.), tak laboratorní toxikologická vyšetření pro forenzní účely, včetně toxikologických vyšetření pitvaných osob a vyšetření krve na obsah alkoholu, zejména u řidičů. Na pracovišti jsou dále prováděny specializované chromatografické analýzy a to zejména z oblasti terapeutického monitorování léčiv.

Pracoviště speciálních metod provádí zejména specializovaná biochemická vyšetření s použitím elektroforetických a chromatografických technik zaměřených na analýzu proteinů. Výsledky těchto vyšetření jsou používány zejména v oblasti hematoonkologie, diabetologie, nefrologie a neurologie

PKCH garantuje nepřetržitý centrální příjem biologického materiálu pro celé Centrální laboratoře. Poskytuje, mimo vlastních analýz, také služby v oblasti indikace a interpretace vyšetření. Rovněž zajišťuje provádění různých zátěžových testů, včetně jejich hodnocení.

PKCH provádí odběr žilní krve u dětí nad 10 let a dospělých v odběrovém traktu CL pro zdravotnické účely. Tento odběr žilní krve se provádí u pacientů s požadavky na laboratorní vyšetření prováděná v CL.

 

Seznam vyšetření a jednotlivé žádanky

Seznam vyšetření Pracoviště klinické chemie
Žádanka - Biochemické vyšetření krve
Žádanka - Biochemické vyšetření moče a stolice
Žádanka - Statim biochemické vyšetření krve
Žádanka - Statim biochemické vyšetření moče
Žádanka - Terapeutické monitorování léčiv
Žádanka - Toxikologické vyšetření
Žádanka - Vyšetření mozkomíšního moku

Naleznete nás v pavilonu L:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy