387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Pracoviště imunologie (PIMU)

NEMCB_portréty-927 - RNDr. Pavlína Tinavská.jpg (3.65 MB)

RNDr. Pavlína Tinavská Ph.D. - Vedoucí pracoviště 
RNDr. Zdeňka Vrajová - Zástupce vedoucí pracoviště
Tel.: 38787 3611
E-mail: imunolog@nemcb.cz

Pracoviště imunologie (PIMU) provádí diagnostiku funkce imunitního systému se zaměřením na poruchy imunity projevující se jako nedostatečnost imunitního systému (imunodeficience), přehnaná reakce na vlastní tkáně (autoimunita) nebo neadekvátní reakce na neškodné antigeny z vnějšího prostředí (alergie). K tomu využívá široký panel specializovaných metod ke stanovení jednotlivých složek imunitního systému a jejich funkce, autoprotilátek či specifických IgE protilátek. Další oblastí je průkaz protilátek proti různým mikrobům, což může přispět k diagnostice příčin některých infekčních nemocí, a stanovení buněčné antiinfekční imunity u tuberkulózy. Ve spolupráci s dalšími laboratořemi se PIMU podílí na specializovaném vyšetření likvoru a na diagnostice onkohematologických onemocnění z celé řady biologického materiálu (periferní krev, kostní dřeň, uzliny, brochoalveolární laváž, likvor aj.).

PIMU také nabízí vyšetření některých biologických léčiv (např. Infliximab, Adalimumab) a proti nim vytvořených protilátek v rámci monitoringu léčby chronických autoimunitních onemocnění (např. nespecifické střevní záněty, revmatoidní artritida aj.).

Pracoviště imunologie je jedním z mála specializovaných pracovišť v ČR, kde se připravují směsné bakteriální vakcíny a autovakcíny, které podporují aktivaci imunitního systému proti konkrétnímu původci opakujících se či chronických infekcí.

 

Seznam vyšetření a jednotlivé žádanky

Seznam vyšetření Pracoviště imunologie
Žádanka - Alergologické vyšetření (Specifické IgE)
Žádanka - Imunologické vyšetření
Žádanka - Imunologické vyšetření likvoru
Žádanka - Vyšetření průtokovou cytometrií

Naleznete nás v pavilonu L:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy