387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Pracoviště bakteriologie (PBAK)

NEMCB_portréty-888 - MUDr. Magda Balejová.jpg (2.81 MB)
 
MUDr. Magda Balejová - Vedoucí pracoviště
MUDr. David Šůs - Zástupce vedoucího laboratoře
Tel.: 387873700
E-mail: bakteriologie@nemcb.cz
 

Pracoviště bakteriologie 

Provádí mikrobiologickou diagnostiku bakteriálních onemocnění mikroskopicky, kultivačně a průkazem antigenů bakterií ve vzorcích od pacientů.

Mikroskopické vyšetření je velmi rychlé a slouží k posouzení přítomnosti leukocytů (bílých krvinek), jakožto příznaku probíhajícího zánětu a k posouzení přítomnosti a morfologie bakterií. K barvení mikroskopických preparátů ze zaslaných vzorků i narostlých bakteriálních kultur jsou používány barvící automaty. Ty urychlují a standardizují výsledky barvení. Mikroskopické preparáty jsou hodnoceny pomocí kvalitních mikroskopů.

K rychlému průkazu přítomnosti některých bakterií ve vzorku je využíván průkaz antigenů, tedy pouze částí bakterií, pomocí rychlých testů v řádu minut.

Kultivace znamená pěstování a množení bakterií za vhodných výživových a teplotních podmínek (na vhodných kultivačních médiích). Běžná doba kultivace je 18-24 hod. 

Pro kultivaci krve u pacientů s horečkou v závažném stavu je používán analyzátor s automatickou signalizací růstu bakterií. Většina pozitivních vzorků ji identifikována do 24 hod. V diagnostice močových infekcí je využíván přístroj ke stanovení kvantitativní bakteriurie. Doba vyšetření je čtyři hodiny v případě negativního vzorku, kompletní výsledek pozitivního vzorku je k dispozici následující den.

Rychlou a velmi přesnou identifikaci izolovaných bakterií i kvasinek v řádu desítek minut umožňuje analyzátor na principu hmotnostní spektrometrie.

Cílem je vždy sdělit důležitý výsledek ošetřujícímu lékaři co nejdříve.

ATB středisko 

ATB středisko je součástí Pracoviště bakteriologie. Testování a monitorování resistence bakterií k antimikrobiálním látkám je prováděno pomocí nejmodernějších metod a technologií. Stanovení jsou velmi přesná, v případě rychleji rostoucích bakterií jsou výsledky k dispozici již za několik hodin. ATB středisko poskytuje konzultační činnost v rámci antimikrobiální léčby pro oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., ale i pro lékaře z terénní praxe. Provádí kategorizaci antimikrobiálních látek, monitoruje jejich spotřebu a schvaluje jejich použití v léčbě. Podílí se na vytváření postupů pro ovlivňování a kontrolu správné antibiotické praxe a uvážlivého podávání antimikrobiálních přípravků s cílem minimalizovat nárůst rezistence bakterií.                                  

Laboratoř tuberkulózy

Laboratoř tuberkulózy je rovněž součástí Pracoviště bakteriologie. Provádí diagnostiku infekcí způsobených mykobakteriemi. Jde o pracoviště s celokrajskou působností. Pro optimální záchyt mykobakterií ze vzorků je prováděna paralelně klasická kultivace, umožňující hodnocení nárůstu nejdříve po 6 týdnech a kultivace v automatickém metabolickém systému, který detekuje nárůst mykobakterií cca o 2-4 týdny dříve. Izolované kmeny mykobakterií jsou dourčovány ve spolupráci s Laboratoří molekulární biologie a genetiky. V případě izolace Mycobacterium tuberculosis je stanovována rezistence k antituberkulotikům. V Laboratoři jsou diagnostikovány i netuberkulózní mykobakterie, vyskytující se především v prostředí, které působí tzv. mykobakteriózy.

 

Seznam vyšetření a jednotlivé žádanky

Seznam vyšetření Pracoviště bakteriologie
Žádanka - bakteriologické vyšetření
Žádanka - epidemiologické vyšetření
Žádanka - Kontrola sterility - přípravny sterilních léčiv
Žádanka - Kontrola sterility autovakcín
Žádanka - Kontrola sterility CARA plazma
Žádanka - Kontrola sterility centrální přípravny cytostatik
Žádanka - Kontrola sterility oddělení přípravny radiofarmak
Žádanka - Kontrola sterility Plazmafera

Naleznete nás v pavilonu L:

foto mapa arealu

Vstup do budovy:

foto vstup do budovy