387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Návštěvy v nemocnici

Většina oddělení umožňuje návštěvy u pacientů denně od 14 do 17 hodin. Mimo návštěvní hodiny vám může v odůvodněných případech povolit návštěvu primář oddělení, případně jeho zástupce.

Doba pobytu u pacientů se na každém oddělení může lišit, a to podle stavu nemocného a provozu oddělení. Přesné pokyny vám podá primář, případně vedoucí lékař konkrétního oddělení.

Návštěvy dětí do 15 let se nedoporučují na odděleních:

 • anesteziologicko-resuscitační (ARO),
 • infekční,
 • kožní,
 • nukleární medicíny,
 • onkologické,
 • plicní TBC,
 • psychiatrické,
 • plicní léčebna,
 • jednotka intenzivní péče (JIP),
 • 1. oddělení následné péče,
 • 2. oddělení následné péče.

Vodění psů a dalších domácích zvířat do areálu nemocnice je zakázáno.

 

Jak se k nám dostanete