387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Dětský koutek s hlídáním LVÍČEK

Dětský koutek je určen pro děti ve věku 0 až 6 let. Slouží k umístění dětí, které rodiče nebo příbuzní nechtějí vodit do zdravotnického zařízení. V koutku je zajištěn dozor.

Hodinová sazba je 20 Kč za každou započatou hodinu, maximální možná délka pobytu dítěte je 3,5 hodiny. Vstup pouze v ponožkách.

Otevírací doba:
pondělí-pátek 7.00-17.00
sobota, neděle  14.00-17.00