387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Českobudějovická nemocnice je vybavena kvalifikovaným personálem a moderními pomůckami pro komunikaci s handicapovanými – ať už jde o pacienty, nebo jejich blízké.

 

Návštěvník s průkazem ZTP tuto skutečnost oznámí obsluze při výjezdu z parkoviště.

Služby pro neslyšící

Českobudějovická nemocnice je připravena na bezproblémovou komunikaci s neslyšícími.

Pokud mají lékaři nebo sestřičky Nemocnice České Budějovice komunikovat s pacientem či jeho příbuznými, kteří mají vadu sluchu (případně vůbec neslyší), zprostředkují lékařům tuto domluvu on-line tlumočníci do znakové řeči a to díky přenosu obrazu přes tablet.

Tento tablet nemocnice získala do bezplatného pronájmu od Agentury pro neslyšící (APPN) a to v rámci projektu podpořeného Českou televizí: Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící s využitím komunikačních technologií.

V českobudějovické nemocnici je tablet k dispozici na recepci ve vstupním terminálu. Místo je označeno nálepkami s logem projektu.

Sluchově handicapovaní pacienti a návštěvníci nemocnice jsou o tabletovém tlumočení do znakové řeči informováni pokyny vylepenými na recepci a na vybraných ambulancích a odděleních.

Služby pro nevidomé

Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má v Nemocnici České Budějovice (s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav) právo na psí doprovod a také na přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení.

Podrobnosti k pohybu psa se speciálním výcvikem v areálu nemocnice jsou vnitřním řádem nemocnice zároveň stanoveny tak, aby jeho přítomností nebyla porušována práva ostatních pacientů ani jejich léčba.

Psem se speciálním výcvikem se rozumí vodicí pes nebo asistenční pes.

Služby pro tělesně postižené

Nemocnice České Budějovice má dostatek kvalifikovaného personálu a moderní technické zázemí, díky němuž může zajistit péči pacientům s tělesným postižením.

Stejně tak uděláme v naší nemocnici maximum pro to, aby v Nemocnici České Budějovice mohli u svých blízkých vykonat návštěvu i ti členové jejich rodiny, kteří mají určité tělesné postižení.

Podrobnější informace získáte v recepci nemocnice nebo na příslušném nemocničním oddělení, kde je pacient léčen.