387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Nutriční terapeuti

Nutriční terapeutka kopie.jpg (217 KB)

Nutriční terapeuti v Nemocnici České Budějovice, a. s. pracují  na úseku stravovacích služeb, tak na úseku klinických pracovišť.

Mezi  každodenní povinnosti nutričních terapeutů ve stravovacím provozu patří sestavování jídelních lístků pro zaměstnance a pacienty. V současné době se ve stravovacím zařízení připravuje denně 10 základních diet + 10 diet speciálních, nebo odvozených od diet základních. Nutriční terapeutky plánují a normují i velmi specifické diety, jako např. dietu při fenylketonurii, veganskou stravu, stravu bezlepkovou, bezlaktózovou apod.

Jídelní lístky jsou sestaveny tak, aby vyhověly současným trendům v oblasti stravování, a zároveň splňovaly požadavky na dietní omezení u jednotlivých diet.

Nutriční terapeutky kontrolují technologickou přípravu a dodržování dietních postupů přímo na kuchyni a kontrolují expedici teplé a studené stravy na jednotlivá oddělení.

Hlavním cílem klinických nutričních terapeutů je vytipovat pacienty s malnutricí (Malnutrice je označení pro takový dlouhodobý stav výživy pacienta, který nepokrývá všechny jeho potřeby). Jedná se především o pacienty v seniorském věku, pacienty onkologicky nemocné, pacienty s různými střevními záněty, pacienty po komplikovaných operacích.

U pacientů, kteří podle nutričního screeningu vykazují již těžší formu malnutrice, konzultuje nutriční terapeut nutriční stav s ošetřujícím lékařem a po domluvě s pacientem sestavuje individuální plán výživy – doplňujeme nutriční ztráty sippingem (nutridrink, fortimel, cubitan), speciální dietou, popřípadě bílkovinnými přídavky ke stravě.

Dalším faktorem zlepšujícím nutriční stav pacienta je spolupráce se samotným pacientem a rodinou. Zde se nutriční terapeuti snaží o edukaci všech rodinných příslušníků o způsobu zkvalitnění nutriční péče z hlediska nejoptimálnějšího řešení.

Nutriční terapeuti se pravidelně zúčastňují konferencí a dalších vzdělávacích akcí se zaměřením na současné trendy stravovaní a novinek v klinické výživě a aktivně se snaží zásady zdravého životního stylu předávat i laické veřejnosti.

V Nemocnici České Budějovice, a.s. je nutriční tým složen z lékaře specialisty, nutričních terapeutek, vedoucího stravovacího zařízení, vedoucího lékárny a dalších lékařů.