387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Nutriční terapeuti

Nutriční terapeutka kopie.jpg (217 KB)

Nutriční terapeuti v Nemocnici České Budějovice, a. s. pracují  na úseku stravovacích služeb.

Nutriční terapeuti pracují jak na úseku stravovacího zařízení, tak na úseku klinických pracovišť.

Mezi  každodenní povinnosti nutričních terapeutů ve stravovacím provozu patří sestavování jídelních lístků pro zaměstnance a pacienty. V současné době se ve stravovacím zařízení připravuje denně 10 základních diet + 10 diet speciálních, nebo odvozených od diet základních. Nutriční terapeutky plánují a normují i velmi specifické diety, jako např. dietu při fenylketonurii, veganskou stravu, stravu bezlepkovou, bezlaktózovou apod.

Jídelní lístky jsou sestaveny taky, aby vyhověly současným trendům v oblasti stravování, a zároveň splňovaly požadavky na dietní omezení u jednotlivých diet.

Nutriční terapeutky kontrolují technologickou přípravu a dodržování dietních postupů přímo na kuchyni a kontrolují expedici teplé a studené stravy na jednotlivá oddělení.

Hlavním cílem klinických nutričních terapeutů je vytipovat pacienty s malnutricí (Malnutrice je označení pro takový dlouhodobý stav výživy pacienta, který nepokrývá všechny jeho potřeby). Jedná se především o pacienty v seniorském věku, pacienty onkologicky nemocné, pacienty s různými střevními záněty, pacienty po komplikovaných operacích.

U pacientů, kteří podle nutričního screeningu vykazují již těžší formu malnutrice, konzultuje nutriční terapeut nutriční stav s ošetřujícím lékařem a po domluvě s pacientem sestavuje individuální plán výživy – doplňujeme nutriční ztráty sippingem (nutridrink, fortimel, cubitan), speciální dietou, popřípadě bílkovinnými přídavky ke stravě.

Dalším faktorem zlepšujícím nutriční stav pacienta je spolupráce se samotným pacientem a rodinou. Zde se nutriční terapeuti snaží o edukaci všech rodinných příslušníků o způsobu zkvalitnění nutriční péče z hlediska nejoptimálnějšího řešení.

Nutriční terapeuti se pravidelně zúčastňují konferencí a dalších vzdělávacích akcí se zaměřením na současné trendy stravovaní a novinek v klinické výživě a aktivně se snaží zásady zdravého životního stylu předávat i laické veřejnosti.

V Nemocnici České Budějovice, a.s. je nutriční tým složen z lékaře specialisty, nutričních terapeutek,vedoucího stravovacího zařízení, vedoucího lékárny a dalších lékařů.