CZ / EN
free wifi ikona youtube kanal facebook
Víc než nemocnice.
oceneni

oceneni
 
 

Rezidenční místa – Nelékaři

Nemocnice Č. Budějovice, a.s.

B. Němcové 585/54

370 01 České Budějovice

 

v souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech, vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA

pro rok 2020

 

v oborech specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických oborů

pro nelékařské obory: 

 

Pro obor specializačního vzdělávání:

Počet RM:

Ošetřovatelská péče v interních oborech

1

Aplikovaná fyzioterapie

2

Intenzivní péče v porodní asistenci

1

Perioperační péče

2

Zobrazovací technologie v radiodiagnostice

2

Klinická hematologie a transfuzní služba (zdrav. laborant)

3

 

Řádně vyplněné přihlášky s přílohami doručte osobně nebo poštou na adresu:

 

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Němcové 585/54

37001 České Budějovice

 

nejpozději do 5. 6. 2020.

Později doručené přihlášky nebudou do výběrového řízení zařazeny. Při doručení poštou rozhoduje datum podání.

 

Obálky řádně označte heslem: „REZIDENČNÍ MÍSTA“

úřední hodiny Podatelny Nemocnice České Budějovice, a.s.:

pondělí až pátek  6:30 – 15:30 hod

přihláška do výběrového řízení: Příloha 1

osobní dotazník: Příloha 2

K přihlášce uchazeč doloží:

 1. vyplněný osobní dotazník (viz příloha 2, má dvě strany!!!),
 2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců,
 3. výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců,
 4. neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti (maturitní vysvědčení, diplom),
 5. neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal,
 6. přehled odborné praxe
 7. kopie zařazení do specializačního vzdělávání
 8. seznam absolvovaných aktivit v rámci celoživotního vzdělávání za poslední 3 roky (konference, semináře, kurzy apod.)

Doklady uvedené v písm. b) a c) nepředkládá uchazeč, který je již zaměstnancem Nemocnice Č. Budějovice, a.s.

Kriteria pro výběr uchazečů pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání:

 • dosavadní odborná praxe
 • aktivity celoživotního vzdělávání – akreditované kurzy, konference a semináře
 • znalosti cizího jazyka
 • hodnocení motivačního dopisu
 • osobní pohovor, včetně prokázání odborných znalostí

Výběrová  řízení  pro  jednotlivé  obory  se  uskuteční  v  Nemocnici  Č. Budějovice, a.s.  dne  9. 6. 2020, konkrétní hodina bude uveřejněna pro jednotlivé obory 5 dní před konáním výběrového řízení na internetových stránkách Nemocnice Č. Budějovice, a.s., www.nemcb.cz

K výběrovému řízení si přineste s sebou průkaz totožnosti!!!

 

Lékárna Nemocnice České Budějovice a.s. Jihoceske nemocnice verejne zakazky Certifikát kvality a bezpečí zdravotni klaun Diecézní charita České Budějovice Chatový tábor Slavkov Kapka Naděje logo katolicika asociace logo hospitalin ISO 27001.
Jihočeský Kraj
Poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace