387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Ministerstvo zdravotnictví vydalo rozhodnutí o udělení akreditace podle zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta těmto oborům Nemocnice České Budějovice, a.s.:

Obory specializačního vzdělávání lékařů:

Alergologie a klinická imunologie

Anesteziologie a intenzivní medicína

Angiologie

Dermatovenerologie

Dětské lékařství

Endokrinologie a diabetologie

Foniatrie

Gastroenterologie

Geriatrie

Gynekologie a porodnictví

Hematologie a transfúzní lékařství

Chirurgie

Infekční lékařství

Kardiochirurgie

Kardiologie

Klinická biochemie

Klinická onkologie

Klinická osteologie

Lékařská genetika

Lékařská mikrobiologie

Nefrologie

Nemocniční lékárenství

Neurochirurgie

Neurologie

Nukleární medicína

Oftalmologie

Orální a maxilofaciální chirurgie

Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Patologie

Plastická chirurgie

Pneumologie a ftizeologie

Pracovní lékařství

Psychiatrie

Radiační onkologie

Radiologie a zobrazovací metody

Rehabilitační a fyzikální medicína

Soudní lékařství

Specializovaný výcvik pro obor Alergologie a klinická imunologie (II. typu)

Specializovaný výcvik pro obor Anesteziologie a intenzívní medicína (II. typu)

Specializovaný výcvik pro obor Dermatovenerologie (II. typu)

Specializovaný výcvik pro nástavbový obor Dětská chirurgie (I. typu)

Specializovaný výcvik pro obor Endokrinologie a diabetologie 

Specializovaný výcvik pro obor Gastroenterologie

Specializovaný výcvik pro obor Geriatrie (II. typu)

Specializovaný výcvik pro obor Gynekologie a porodnictví (I. typu)

Specializovaný výcvik pro obor Hematologie a transfuzní lékařství

Specializovaný výcvik pro obor Chirurgie (akreditované zařízení pro část 2.2 b)

Specializovaný výcvik pro obor Infekční lékařství (II. typu)

Specializovaný výcvik pro obor Kardiochirurgie 

Specializovaný výcvik pro obor Kardiologie 

Specializovaný výcvik pro obor Klinická biochemie (II. typu)

Specializovaný výcvik pro obor Klinická onkologie (II. typu)

Specializovaný výcvik pro obor Lékařská genetika (II. typu)

Specializovaný výcvik pro obor Lékařská mikrobiologie (Komplexní příprava v oboru Lékařská mikrobiologie včetně činnosti antibiotického střediska)

Specializovaný výcvik pro obor Nefrologie (I. typu)

Specializovaný výcvik pro obor Neurologie (II. typu)

Specializovaný výcvik pro obor Nukleární medicína (II. typu – PET a PET/CT)

Specializovaný výcvik pro obor Oftalmologie (III. typu)

Specializovaný výcvik pro obor Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (II. typu)

Specializovaný výcvik pro obor Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (II. typu)

Specializovaný výcvik pro obor Patologie (I. typu)

Specializovaný výcvik pro obor Pediatrie (II. typu)

Specializovaný výcvik pro obor Plastická chirurgie (II. typu)

Specializovaný výcvik pro obor Pneumologie a ftizeologie (III. typu)

Specializovaný výcvik pro obor Psychiatrie (I. typu, II. typu)

Specializovaný výcvik pro obor Radiační onkologie

Specializovaný výcvik pro obor Radiologie a zobrazovací metody (III. typu)

Specializovaný výcvik pro obor Rehabilitační a fyzikální medicína (II. typu)

Specializovaný výcvik pro obor Revmatologie (ambulantní zařízení, lůžkové zařízení)

Specializovaný výcvik pro obor Soudní lékařství

Specializovaný výcvik pro obor Urgentní medicína (II. typu)

Specializovaný výcvik pro obor Urologie (II. typu)

Specializovaný výcvik pro obor Vnitřní lékařství

Specializovaný výcvik pro obor Všeobecné praktické lékařství

Spondylochirurgie

Traumatologie

Urologie

Vnitřní lékařství

Základní anesteziologický kmen

Základní dermatovenerologický kmen

Základní gynekologicko-porodnický kmen

Základní chirurgický kmen

Základní interní kmen

Základní kmen pro obor Všeobecné praktické lékařství

Základní kardiochirurgický kmen

Základní lékárenský kmen

Základní neurochirurgický kmen

Základní neurologický kmen

Základní oftalmologický kmen

Základní ortopedický kmen

Základní otorinolaryngologický kmen

Základní patologický kmen

Základní pediatrický kmen

Základní radiologický kmen

Základní urologický kmen

Základní psychiatrický kmen