387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Publikační a přednášková činnost je jednou z forem celoživotního vzdělávání zaměstnanců a její současný rozsah je dokladem vynikající odborné úrovně lékařů a sester pracujících v Nemocnici České Budějovice, a.s. (NCB). Je také dokladem toho, že věda, výzkum, šíření a předávání nejnovějších poznatků je kořením správného profesního života a obohacením každodenní klinické praxe našich zaměstnanců. NCB je v jihočeském regionu nejvýznamnějším poskytovatelem zdravotních služeb a vždy se snažila poskytovat léčebnou a preventivní péči na co možná nejvyšší úrovni. Bez souběžné vědeckovýzkumné činnosti jejích klíčových lékařů - specialistů by toto jistě nebylo možné.

Výroční zprávy o vědeckovýzkumné činnosti

Snímek obrazovky 2024-02-19 v 10.07.22.png (929 KB)