387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Nelékařské zdravotnické povolání

Ministerstvo zdravotnictví vydalo  Nemocnici České Budějovice, a.s. rozhodnutí o udělení akreditace podle zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských  zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) v programech:

 

Specializační vzdělávání

Aplikovaná fyzioterapie (praktická část)

Intenzivní péče pro všeobecné sestry (teoretická + praktická část)

Intenzivní péče v pediatrii pro všeobecné sestry (praktická část)

Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii pro dětské sestry (praktická část)

Intenzivní péče v porodní asistenci pro porodní asistentky (praktická část OM6, OM7)

Klinická hematologie a transfúzní služba pro zdravotní laboranty (praktická část OM1, OM2, OM3)

Klinická psychologie (teoretická + praktická část)

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech pro všeobecné sestry (praktická část)

Ošetřovatelská péče v interních oborech pro všeobecné sestry (praktická část)

Perfuziologie (smluvní zařízení IPVZ Praha - praktická část) pro všeobecné sestry, biomedicínské techniky a biomedicínské inženýry

Psychoterapie (teoretická + praktická část)

Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně (praktická část OM1, OM3)

 

Akreditovaný kvalifikační kurz

Sanitář

 

Cerifikovaný kurz

Specifická ošetřovatelská péče při endoskopických vyšetřovacích a léčebných metodách zažívacího traktu (praktická část - smluvní zařízení)

Vyšetření kostní minerální hustoty na přístroji "DXA Dual-ENERGY-X-ray -ABSORPTIOMETRY" (smluvní zařízení IPVZ Praha - praktická část) pro všeobecné sestry, dětské sestry a porodní asistentky