387 87 11 11
Víc než nemocnice.

Odborná praxe 

V Nemocnici České Budějovice, a.s. je realizována odborná praxe studentů středních a vyšších škol zdravotnických a posluchačů VŠ.

Odborná praxe musí být ošetřena platnou smlouvou O zabezpečení odborné praxe. Student / posluchač, který má zájem vykonávat odbornou praxi ve výše jmenované nemocnici, musí předložit:

  • Potvrzení o studiu na škole v příslušném oboru,
  • Průkaz posluchače (index) – se zápočtem, event. zkouškou z příslušného oboru, kterým je praxe v nemocnici podmíněna,
  • Sylabus praxe (cíl, rozsah a zaměření, náplň práce, hodnocení praxe), kterou studentovi / posluchači vydá příslušná škola,
  • Potvrzení o očkování proti hepatitidě B,
  • Pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání s dodatkem, vztahujícím se k vykonávané odborné praxi studenta / posluchače (pokud není ve smlouvě O zabezpečení odborné praxe uvedeno jinak)
  • Osobní ochranné oděvy a pomůcky (bílý plášť, bílou košili, bílé dlouhé kalhoty, bílou zdravotnickou obuv s páskem přes patu)